ODKAZY

Řazení: 

ČESKÁ REPUBLIKA

    NOVINY NA INTERNETU
       Věda a technika iDnes ve světě vědy a techniky.
       Věda a technika Věda a technika, Lidové noviny.
       Vzdělávaní a věda Vzdělávaní a věda, Hospodářské noviny.
    ODBORNÉ ČASOPISY
       21. století - Revue objevů, vědy a techniky Populární formou přibližuje nejnovější poznatky ze světa vědy a techniky. Nahlíží do výzkumných ústavů, přírodních laboratoří, operačních sálů a do míst velkých archeologických i dalších objevů.
       Akademon Informace o nových poznatcích vědy. Dobrodružství poznání.
       DVT Přibližuje dějiny věd a techniky.
       Časopis Vesmír Přírodovědecký časopis, jehož články se tématicky věnují antropologii, archeologii, bibliometrii, biologii, chemii, ekologii, ekonomii, filologii, filozofii, fyzice, geografii, geologii, historii, historii vědy, imunologii, informatice, klimatologii, kognitivní vědě, kosmonautice, kultuře, matematice, medicíně, paleontologii, psychologii a psychiatrii, sociologii, technickým vědám, výtvarnému umění a zemědělství.
       Časopis Živa Nejstarší český přírodovědecký časopis založený roku 1853 Janem E. Purkyněm
       Československý časopis pro fyziku Cílem časopisu vždy bylo nejen informovat o nových poznatcích ve fyzikálních vědách, ale také poskytnout prostor pro mezioborovou diskusi. Je časopisem, který oslovuje jak odbornou fyzikální komunitu, tak i studenty a zájemce z jiných vědních oborů.
       Elektromobily Informace o elektromobilech, materiál na téma baterie, regulátory a jiné technické detaily.
       Essentia Recenzovaný vědecký časopis, mezioborový. Věda, výzkum, životní prostředí. Spolehlivé a přesné vědecké informace. Recenze článků: redakční rada tvořená vědci a odborníky z řady oborů.
       iSpace Novinky z vědy, populárně naučné články, komentáře světového a domácího dění, umělá inteligence.
       Sbírka Mozkolam Hrátky s matematikou a logikou. Logické skládačky a hlavolamy, které rozhýbají mozek a představivost.
       Scientific American Informuje o aplikacích nejnovějších vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, dopravě, komunikačních technologiích a o dopadech vědy a techniky na ekonomiku společnosti. Představuje novinky z vědy a techniky tak, aby byl zajímavý i pro absolventy univerzit, ale přístupný už pokročilejším studentům středních škol.
       Svět vědy Časopis Česká hlava a svět vědy je měsíčníkem, jehož podtitul by mohl znít Věda a technika pro každého. Věnuje se nejen dění ve světě, ale především chytrým českým hlavám.
       Vědy a technologie Nové technologie, objevy, postupy, zajímavosti, kuriozity. Fyzika, biologie, chemie, elektronika.
    ORGANIZACE
       AKADEMIE VĚD Uskutečňuje základní vysoce specializovaný výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.
       Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. Založeno za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství.
       IQ park Interaktivní centrum v Liberci.
       Národní institut dětí a mládeže NIDM je účelovým odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany mládeže.
       NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Projekt Interaktivního edukativního programu vznikl v průběhu roku 2005 a to v reakci na změny ve školství, které s sebou přináší reforma vzdělávacího systému v České republice. Hlavním cílem projektu je využití cenných muzejních sbírek, odborného zázemí a vzdělávacího potenciálu muzea pro doplnění, zkvalitnění a zatraktivnění výuky žáků II. stupně základních škol.
       TALNET – síť pro talentované děti Kombinované online kurzy, společná soustředění, exkurze, strukturované tématické hry pro zájemce o přírodní vědy, jednotlivce i týmy – nadané děti zatím od 14 do 17 let.
       TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Na vědeckém základě vytváří, odborně spravuje, vědecky zpracovává, ošetřuje, bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a výroby minulosti i současnosti, a další vědeckou dokumentaci.
    POPULARIZAČNÍ STRÁNKY
       ABC Příroda, technika, počítače a zábava.
       Česká astronomická společnost Popularizační stránky ústavů Akademie věd, Univerzit a učených společnost
       Encyklopedie Fyziky Věnuje se 4 základním kapitolám: mechaniace, mechanickému kmitání a vlnění, elektřině a magnetismu a optice.
       FyzWeb - Fyzikální stránky pro každého Fyzika na stránkách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
       Instantní astronomické noviny Spoluvydatelem je Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, tyto noviny připravuje spolek nadšenců z různých koutů a ústavů.
       lSpace 40 Velký katolog družic a kosmických sond Encyklopedie družic a kosmických sond.
       Popularizační stránky Geofyzikálního ústavu AV ČR Záměrem Geofyzikálního ústavu je upřesnit a rozšířit znalosti o vnitřní stavbě Země a o procesech, které zemské těleso v minulosti formovaly a které v něm v současné době probíhají. Seismická služba.
       Scienceworld Aktuální informace pro široký okruhu čtenářů o dění v české i zahraniční vědě.
       Školská fyzika Školská fyzika Václav Piskače.
    POŘADY O VĚDĚ
      ČESKÁ TELEVIZE
       České hlavy Seriál vznikl ve spolupráci s projektem na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava. Unikátní vědecké projekty a zajímavé osobnosti české vědy, téměř dvě stovky dvouminutových spotů.
       Futuroskop Futuroskop je cyklus zábavně-vzdělávacích magazínů pro celou rodinu o vědě a technice, o vynálezech, které změnily svět.
       Jádro Mikroeseje o směřování současné vědy
       PORT Nový týdeník o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů.
       Prizma Týdenní vědecko-technický magazín. Materiály ze světa výzkumu a vědy, pohled do laboratoří badatelů na celém světě.
       Věda a technika ČT24 - Informace o nejnovějších výzkumech, studiích a poznání.
       Věda je zábava II Zajímavosti a experimenty.
      ČESKÝ ROZHLAS
       Český rozhlas Leonardo živé vysíláná po internetu Českého rozhlasu
       ČRo 2 - Praha, pořad Meteor Populárně-vědecký magazín pro ty, kteří mají přemýšlivý vztah k přírodě, k vesmíru a k poslání člověka, pořad pro mladé věkem i duchem. Každý týden přináší příspěvky o pokroku vědeckého poznání v přírodovědných oborech i o problémech využití vědy a techniky v současné civilizaci.
    ŠKOLSTVÍ
       ČESKÁ ŠKOLA Web pro základní a střední školy.
       MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY

    MEZINÁRODNÍ
       EUSO - Europaen Union Science Olympiad EUSO je týmová soutěž pro studenty středních škol EU. Není podmínkou, že by reprezentující student měl být vítězem státního kola přírodovědné soutěže. Studenti mohou být vybráni na základě nejrůznějších přírodovědných soutěží a projektů.
       First step to Nobel Prize in physics První krok k Nobelově ceně za fyziku. Mezinárodní soutěž pro střední školy ve své dvacetipětistránkové práce v anglickém jazyce s řešením fyzikálního problému podle vlastního výběru.
       IAO - International Astronomy Olympiad Mezinárodní astronomická olympiáda - Pořadatel Česká astronomická společnost.
       IJSO - International Junior Science Olympiad Juniorská mezinárodní přírodovědná olympiáda je týmová soutěž pro žáky, kterým bylo 31. prosince v kalendářním roce předcházejícím soutěži 15 nebo méně let. Soutěžící týmy se skládají z šesti studentů a tří vedoucích (pro fyziku, biologii a chemii).
       International Space Camp Pro účastníky do 18 let. Konkurs na ISC 2008 se koná v sobotu 23. února 2008 od 10 hodin v Planetáriu Praha.
       International Space Camp Pro účastníky do 18 let. Konkurs na ISC 2008 se koná v sobotu 23. února 2008 od 10 hodin v Planetáriu Praha.
    POŘÁDANÉ MŠMT
      OSTATNÍ SOUTĚŽE
       Soutěž dětí a mládeže v programování Soutěž dětí a mládeže v programování
       Vzdělání a řemeslo Vzdělání a řemeslo
      PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
       Astronomická olympiáda Astronomická olympiáda
       Biologická olympiáda Biologická olympiáda
       Chemická olympiáda Chemická olympiáda
       Fyzikální olympiáda Fyzikální olympiáda
       Matematická olympiáda Matematická olympiáda
       Matematická olympiáda - kategorie P Matematická olympiáda
       Matematický klokan Matematický klokan
       Pythagoriáda Pythagoriáda
       Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků
       Zeměpisná olympiáda Zeměpisná olympiáda
    POŘÁDANÉ MŠMT A DALŠÍM SUBJEKTEM
      OSTATNÍ SOUTĚŽE
       Eurorebus Eurorebus
       Zelená stezka - Zlatý list Celostátní soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie
    RŮZNÍ POŘADATELÉ
      OSTATNÍ SOUTĚŽE
       Celostátní soutěž zručností - obor krejčí 1. ročník, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany) - soutěž je určena žákům středních odborných učilišť v oboru krejčí se zaměřením na dámské oděvy SOŠ, SOU - K (1-2/2008), Ú (2.4.2008, Podbořany)
       Ekologická olympiáda 13. ročník, Sdružení mladých ochránců přírody) - 1 kategorie dle ročníku školy (3členná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplinách aplikovaných na praktické užití při řešení problémů tuzemského životního prostředí SŠ - K (1.10.2007-30.4.2008), Ú (5/2008, Vlašim)
       Mezinárodní kosmický tábor Pobyt v Mezinárodním kosmickém táboře – International Cosmic Camp – kde se účastníte modelování startu raketoplánu.
       Mezinárodní soutěž v programování Baltík 2008 5. ročník, TIB - 3 kategorie dle ročníku školy (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ) ZŠ, SŠ - Š (15.1.-15.3.2008), R (25.3.-10.4.2008), Ú (24.4.-10.5.2008), ÚM (1.-15.6.2008)
       Mezinárodní tvůrčí programátorská soutěž B+B 2007 14. ročník, TIB - 3 kategorie dle věku ZŠ, SŠ - ÚK (11/2007, Brno)
       Mistrovství ČR v odborných dovednostech a vědomostech 5. ročník, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov) - soutěž pro žáky 3. ročníků učebního oboru prodavač a studijního oboru obchodník SOŠ, SOU - Š (11/2007), O (1/2008), K (3/2008), Ú (1.4.2008, Pelhřimov)
       Mladý Demosthenes 2007 Soutěže se mohou účastnit pouze žáci II. stupně ZŠ ČR (6.–9. třída) a víceletých gymnázií, ve věku 12–16 let.
       Odysea mysli 4. ročník, Odysea mysli ČR) - soutěž 5-7členných družstev se zaměřením na rozvoj tvořivého myšlení a spolupráce; 4 kategorie dle věku (7-25 let) ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ - přihlášky do 31.12.2007, Ú (15.-16.3 2008, hrad Křivoklát)
       Požární ochrana očima dětí 34. ročník, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) - soutěž s tematikou požární ochrany a záchranářství; 2 obory - výtvarný (7 kategorií dle věku) a literární (5 kategorií dle věku) výtvarný obor - MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, sbory dobrovolných hasičů; literární obor - ZŠ, SŠ, SOU, sbory dobrovolných hasičů - Š (do 18.3.2008), O (do 18.4.2008), K (do 6.5.2008), Ú (do 8.6.2008)
       Prázdniny s Baltíkem 2008 3. ročník, TIB - programátorská soutěž o nejhezčí program na dané téma; 2 kategorie dle ročníku školy (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ)
       Příroda kolem nás 8. ročník, Dům dětí a mládeže Šumná, Správa Národního parku Podyjí Znojmo) - výtvarná soutěž s tematikou ochrany přírody; 5 kategorií dle věku a ročníku školy MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ … - ÚK (uzávěrka 31.1.2008)
       Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 31. ročník, Český radioklub - 3 kategorie dle věku ZŠ, SŠ - O (3/2008), K (4/2008), Ú (16.-18.5.2008, Hradec Králové)
       Soutěž pro Národní srovnávací zkoušky v roce 2008 3. ročník, Společnost Scio) - určeno pro maturanty absolvující Národní srovnávací zkoušky v roce 2008 Termíny a místa konání NSZ: (3-5/2008; Bratislava, Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Košice, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Příbram, Svitavy, Teplice, Zlín, Žilina)
       Soutěž učňů stavebních oborů 12. ročník, firma ABF, a.s.) - 4 obory (zedník, truhlář, montér suchých staveb, kameník-kamenosochař, malíř, lakýrník, natěrač)SOU, OU, U, SOŠ, SPŠ, ISŠ - K (10/2007, Ostrava, 3/2008, Olomouc, 4/2008, Litoměřice, 5/2008, Praha, 6/2008, Karlovy Vary), Ú (9/2008, Praha)
       Vánoce s Baltíkem 6. ročník, TIB) - programátorská soutěž o nejhezčí program s vánoční tematikou; 2 kategorie dle věku ZŠ - Š (12/2007), ÚK (12/2007)
       Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR 7. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) - vědomostní soutěž žáků 2. a 3. ročníků SOŠ a OU v oboru topenář a instalatér SOU, U - Š (12/2007), K(3/2008), Ú (5/2008 Brno)
       Zlatý pohár LINDE 12. ročník, firma Linde Technoplyn, a.s.) - mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování (věková hranice 19 let) v metodách 111, 135, 141, 311. SOŠ, SOU - ÚM (15.-16.4.2008, Frýdek-Místek)
      PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
       Přírodovědný klokan Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, stejně jako pro studenty I. a II. ročníku středních škol.
       Soutěže v informatice a programování Matematická olympiáda, kategorie P; Mezinárodní olympiáda v informatice (IOI); Středoevropská olympiáda v informatice (CEOI); Balkánská olympiáda v informatice (BOI). Pro vysokoškolské studenty: ACM International Collegiate Programming Contest; USACO.
       „O pohár Becario“ Cílem projektu je, aby si studenti tuto skutečnost uvědomili a sami navrhli atraktivní chemický experiment na zadané téma, který posluchače nejenom poučí, ale také zaujme. Soutěže se mohou zúčastnit 2 až 3-členné týmy středoškolských studentů a gymnázií.
       “O klobouk kouzelníka Pokustóna” Soutěž je určena jednotlivcům či dvojicím žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Prezentace fyzikálního nebo chemického experimentu.

SVĚT

    INSTITUCE
       ASPAC Asia Pacific Network of Science and Technology Centers
       ASTEN Australasian Science and technology Exhibitors Network
       ECSITE European collaborative for science, industry and technology exhibitions, evropská asociace, sídlo Brusel (Belgie).
       ECSITE - UK The UK Network of Science Centres and Museums.
       Nobelova cena (The Nobel prize) Uděluje se od roku 1901 za úspěchy v oblastech fyziky, chemie, fyziologie nebo medicíny, literatury a pro mír.
       NSCF Nordisk Science Centre Forbund
       Red Pop Network for the Popularization of Science and Technology in Latin America and The Caribbean.
       SAASTEC South African Association of Science and Technology Centres.
       The Association of Science-Technology Centers The Association of Science-Technology Centers (ASTC): Asociace pro vědeckotechnická centra, sdružuje především muzea a science centra. Vznikla v roce 1973 a působí ve 40ti zemí a má více než 540 členů.
    PŘEHLEDY
      AFRIKA
        MTN ScienCentre Century City, Cape Town, Western Cape Province, South Africa
       Bayworld Port Elizabeth, South Africa
       Delta Environment Centre Johannesburg, Gauteng Province, South Africa
       KwaZuzulwazi Science Centre Durban, South Africa
       Old Mutual-MTN ScienCentre Umhlanga, Kwazulu-Natal Province, South Africa
       Sci-Bono Discovery Centre Johannesburg, Gauteng Province, South Africa
       The Discovery Centre Cape Town, Western Cape, South Africa
       UNIZUL Science Centre Kwazulu-Natal, South Africa
      ASIE
        Agricultural Science Center Suwon gyeonggi-do korea Korea, Suwon
        Prince Salman Science Oasis Riyadh, Saudi Arabia
       Children’s Discovery Museum Bangkok, Thailand
       China Science & Technology Museum Beijing, China
       Computational Science Center Korea, Seoul
       Hong Kong Science Museum Kowloon, Hong Kong
       Macao Science Center Macao SAR, China
       Nagoya Science Museum Nagoya, Japan
       National Museum of Emerging Science and Innovation - Miraikan Tokyo, Japan
       National museum of nature and science Tokyo, Japan
       National Natural Science Museum Taipei, Taiwan
       National Science Centre Malaysia, Kuala Lumpur
       National Science Centre for Education Bangkok, Thailand
       National Science Museum Seoul, Korea
       National Taiwan Science Education Center Taipei,Taiwan
       Oil and Gas Discovery Centre Brunei Darussalam
       Petrosains – The Discovery Centre Kuala Lumpur, Malaysia
       Philippine Science Centrum Manila, Philippines
       Singapore Science Centre Singapore
       Sultan Bin Abdulaziz Science and Technology Center Al Khobar, Saudská Arábie
       Terengganu Science & Creativity Centre Terengganu, Malaysia
       The Scientific Center of Kuwait Salmiya, Kuwait
       Yokohama Science Center Yokohama, Japan
      AUSTRÁLIE
       Discovery Science & Technology Centre Bendigo, Victoria
       Hands On Energy Discovery Centre Tasmania
       Imaginarium Science Centre Devonport Tas
       Monash Science Centre Vic
       Queensland Museum South Bank - Sciencentre Brisbane
       Questacon - The National Science & Technology Centre Canberra, Australian Capital Territory
       Science Alive! Christchurch, New Zealand
       Science Centre and Planetarium Wollongong
       Scienceworks Museum Melbourne, Victoria
       Scitech West Perth
       Scitech Discovery Centre Perth, Western Australia
       The Australian Museum Sydney, New South Wales
      EVROPA
       AHHAA Tartu, Estonsko
       At Bristol Bristol, England
       Cap Sciences Bordeaux, France
       CCSTI Grenoble Grenoble, France
       Centre for Life Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
       Centre Sciences Orléans, France
       Centro Ciência Viva da Amadora Amadora - Portugal
       Centro Ciência Viva de Estremoz Estremoz, Portugal
       Centro Ciencia Viva da Floresta Castelo Branco, Portugal
       Centro Ciencia Viva de Braganca Bragança, Portugal
       Centro Ciencia Viva de Tavira Tavira, Portugal
       Centro Ciencia Viva de Vila do Conde Vila do Conde, Portugal
       Centro Ciencia Viva do Alviela Alcanena, Portugal
       CentroScienza Onlus Torino, Italy
       Ciência Viva do Algarve Algarve, Portugal
       Cité de l'espace Toulouse cedex, France
       Cité de Sciences Paris, France
       Citta della Scienza Napoly, Italy
       Deutsches Museum Munich, Germany
       Espace des sciences Rennes, France
       Eugenides Foundation Athény, Řecko
       Eureka Children's Museum Halifax, England
       Exploration Station Dublin, Ireland
       Exploratório Infante D.Henrique Coimbra, Portugal
       eXplorion Science Center EL Heerlen, Netherlands
       Fábrica Science Centre Aveiro, Portugal
       Fondazione POST Perugia, Italy
       Framtidsmuseet Borlänge, Sweden
       Glasgow Science Center Glasgow, Scotland
       Heureka Vantaa, Finland
       Hewelianium Gdansk, Poland
       HIDRODOE Herentals, Belgie
       Inspire Norwich, England
       Intech Hampshire, England
       Israel National Museum of Science Haifa, Israel
       ITU Science Center Istambul, Turkey
       Jærmuseet Nærbø, Norway
       Le Vaisseau Strasbourg, France
       Le Visiatome Bagnols-sur-Cèze cedex, France
       Life Science Centre Newcastle Upon Tyne, England
       Madeira Magic Funchal, Madeira Portugal
       Magna Rotherham, UK
       Mathematikum Gießen, Germany
       Miramon.Kutxaespacio de la Ciencia Portugal
       Molekyl Stenungsund, Norway
       Musée des arts et métiers Paris, France
       Museo del Balì Saltara, Italy
       Museum of Science and Industry Manchester, England
       National Space Science Centre Leicester,UK
       Navet Borås, Sweden
       Nemo science and technology center Amsterdam, The Netherlands
       NOESIS - Thessaloniki Science Center & Technology Museum Thessaloniki, Řecko
       Nordnorsk Vitensenter Tromsø, Norway
       Palais de la découverte Paris, France
       Parc Científic de Barcelona (PCB, Barcelona Science Park) Barcelona, Spain
       Parque de las Ciencias Granada, Spain
       Pavilhao do Conhecimento Lisbon, Portugal
       Petnica Science Center Valjevo, Serbia a
       phæno Wolfsburg, Germany
       Satrosphere Hands-on Dicovery Centre Aberdeen, Scotland
       Science Center Netzwerk Vienna, Austria
       Science Centre Immaginario Scientifico Trieste, Italy
       Science Centre Tietomaa Oulu, Finland
       Science House Rust, Germany
       Science LinX Groningen, Netherlands
       Science Museums of Corunna Coruña, Spain
       Science Projects Ltd London, UK
       Sensation Dundee, UK
       SK-Stiftung CSC – Cologne Science Center Köln, Germany
       Snibston Discovery Park Leicestershire, UK
       Stiftung Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH Heidelberg, Germany
       TechniQuest Cardiff Bay, Wales, UK
       Technopolis Flanders, Belgium
       Technorama Winterthur, Switzerland
       Teknikens Hus (House of Technology) Luleå, Sweden
       Tekniska Museet - Museum of Science and Technology Stockholm, Sweden
       The Bloomfield Science Museum Jerusalem Israel, Jerusalem
       The Experimentarium Copenhagen, Denmark
       The Look Out Discovery Centre Bracknell, UK
       Tom Tits Experiment Södertälje, Sweden
       Turm der Sinne Nürnberg, Germany
       Universeum - Science Discovery Centre Göteborg, Sweden
       Ustanova Hisa Eksperimentov Ljubljana, Slovenia
       Verein zur Förderung des Kinderwissens Volketswil ZH, Switzeland
       Visionarium - Centro de Ciência do Europarque Feira, Portugal
       Vitensenteret Trondheim, Norway
       Vitensenteret Innlandet Gjoevik, Norway
       whowhatwherewhenwhy - W5 Belfast - Northern Ireland, UK
       Xploorit Kolding, Denmark
      JIŽNÍ AMERIKA
       Ann Arbor Hands-On Museum Ann Arbor
       EXPLORA Panama
       Museo de los Niños de Caracas Caracas, Venezuela
       Museo Participativo de Ciencias Buenos Aires, Argentina
       Zig Zag Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas Zacatecas, Zac, Mexico
      SEVERNÍ AMERIKA
        Boston Museum of Science Boston, Massachusetts
        Liberty Science Center Jersey City, New Jersey
        National Air and Space Museum Washington, DC
        Sony Wonder Technology Lab New York, New York
        Space and Rocket Center Huntsville, Alabama
        The Franklin Institute Philadelphia, Pennsylvania
       Adventure Science Center Nashville, Tennessee
       Ag Science Center Modesto
       American Museum of Science and Energy Oak Ridge, Tennessee
       Arizona Science Center Phoenix, Arizona
       Arkansas Museum of Science and History Little Rock, Arkansas
       BNL Science Learning Center Upton
       Buffalo Museum of Science Buffalo, New York
       BYU Earth Science Museum Provo, Utah
       California Science Center Los Angeles, California
       Canada Science and Technology Museum Ottawa, Ontario
       Carnegie Science Center Pittsburgh, Pennsylvania
       Catawba Science Center Hickory
       Chabot Space & Science Center Oakland
       Chicago Academy of Sciences - Nature Museum Chicago, Illinois
       Children's Museum of Manhattan New York, New York
       Children's Science Explorium Boca Raton, FL
       Clay Center for the Arts and Sciences of West Virginia Charleston, WV
       Columbia Memorial Space Science Learning Center Downey, CA
       Columbia River Exhibition of History, Science, and Technology Richland, WA
       Computer Clubhouse Boston, Massachusetts
       Connecticut Science Center Hartford, CT
       Da Vinci Science Center Allentown, PA
       Detroit Science Center Detroit, Michigan
       Discovery Center Science Museum Fort Collins, Colorado
       Discovery Centre Halifax, NS, Canada
       Discovery Museums Acton, Massachusetts
       Discovery Place Charlotte, North Carolina
       Discovery Science Center Santa Ana, California
       DNA EpiCenter New London, CT
       Don Harrington Discovery Center Amarillo, TX
       East Kentucky Science Center Prestonsburg, KY
       East Tennessee Discovery Center Knoxville, TN
       ECHO Lake Aquarium and Science Center Burlington, VT
       EcoTarium Worcester, Massachusetts
       Edgerton Explorit Center Aurora, Nebraska
       Emerald Coast Science Center Fort Walton Beach, FL
       Exploration Place, Inc. Wichita, KS
       Exploratorium San Francisco, California
       Explorit Science Center Davis, California
       Explorium of Lexington Lexington, KY
       Fermi National Accelerator Laboratory--Leon M. Lederman Science Education Center Batavia, IL
       Flandrau Science Center & Planetarium Tucson, AZ
       Fleischmann Planetarium and Science Center Reno, NV
       Fort Worth Museum of Science and History Fort Worth, Texas
       G.WIZ Hands-On Science Museu Sarasota, FL
       Goudreau Museum of Mathematics in Art and Science New Hyde Park, New York
       Gulf Coast Exploreum Science Center Mobile, AL
       Hands On Children's Museum Olympia, Washington
       Hands On! Regional Museum Johnson City, TN
       Hands-On Science Center Tullahoma, TN
       Headwaters Science Center Bemidji, Minnesota
       Houston Museum of Natural Science Houston, Texas
       Imaginarium Hands-On Museum Fort Myers, FL
       Impression 5 Science Museum Lansing, Michigan
       Inventure Place Akron, Ohio
       Kirby Science Discovery Center Seattle, Washington
       Kopernik Observatory & Science Education Center Vestal, NY
       Lancaster Science Factory Lancaster, PA
       Lawrence Hall of Science Berkeley, California
       Leon M. Lederman Science Education Center Chicago, Illinois
       Long Island Children's Museum Garden City, NY
       Louisville Science Center Louisville, Kentucky
       Maine Discovery Museum Bangor, ME
       Maryland Science Center Baltimore, Maryland
       Mid America Science Museum Hot Springs, Arkansas
       Mindport Exhibits Bellingham, Washington
       MOBIUS Spokane, WA
       Montshire Museum of Science Norwich, Vermont
       Morehead Planetarium and Science Center Chapel Hill, NC
       Museum of Discovery and Science Fort Lauderdale, Florida
       National Children's Museum Washington, DC
       National Science Center Augusta, Georgia
       Natural Science Center of Greensboro Greensboro, NC
       Nature Discovery Center Houston, Texas
       New Mexico Museum of Natural History and Science Albuquerque, New Mexico
       New York Hall of Science Flushing, New York
       North Carolina Museum of Life and Science Durham, North Carolina
       Ohio Center of Science and Industry Columbus, Ohio
       Okanagan Science Centre Vernon, BC, Kanada
       Omniplex Science Museum Oklahoma City, Oklahoma
       Ontario Science Centre Toronto, Canada
       Oregon Museum of Science and industry Portland, Oregon
       Orlando Science Center Orlando, Florida
       Pacific Science Center Seattle, Washington
       Palouse Discovery Science Center Pullman, WA
       Paper Discovery Center Appleton, WI
       Phaeno Wolfsburg, Germany
       Reuben H. Fleet Space Theater and Science Center San Diego, California
       Roberson Museum and Science Center Binghamton, NY
       Roper Mountain Science Center Greenville, SC
       Santa Barbara Museum of Natural History Santa Barbara, California
       Saskatchewan Science Centre, Inc. Regina, SK, Canada
       Sci-Quest Huntsville, AL
       Sci-Tech Discovery Center Plano, TX
       Science Center of Pinellas County, Inc. Saint Petersburg, FL
       Science Central Fort Wayne, Indiana
       Science Discovery Center Harrow, CA
       Science East Fredericton, NB, Canada
       Science Museum of Minnesota St. Paul, Minnesota
       Science Museum of Virginia Richmond, Virginia
       Science North Sudbury, Ontario
       Science Station Cedar Rapids, IA
       Science World British Columbia Vancouver, BC, Canada
       ScienceSouth Florence, SC
       ScienceWorks Hands-On Museum Ashland, OR
       SciTech - Science and Technology Interactive Center Aurora, Illinois
       SEE Science Center Manchester, NH
       Shenandoah Valley Discovery Museum Winchester, VA
       Sol del Niño, Science and Technology Center Mexicali, Baja California, Mexico
       South Dakota Discovery Center & Aquarium Pierre, SD
       South Florida Science Museum West Palm Beach, Florida
       Spartanburg Science Center Spartanburg, SC
       spectrUM Discovery Area Missoula, MT
       St. Louis Science Center St. Louis, Missouri
       Tech Museum of Innovation San Jose, California
       TELUS World of Science Calgary, Alberta
       The Exploration Place Prince George, BC, Canada
       The Imaginarium Anchorage, AK
       The Miami Museum of Science Miami, Florida
       The Naturalist Center Leesburg, Virginia
       The Reuben H. Fleet Science Center San Diego, CA
       The Science Station Cedar Rapids, Iowa
       The Sciencenter Ithaca, New York
       The YouZeum, Inc. Columbia, MO
       Utah Science Center Salt Lake City, UT
       Virginia Air and Space Center Hampton, Virginia
       Western Colorado Math & Science Center Grand Junction, CO
       Whitaker Center for Science and the Arts Harrisburg, PA


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License