SCICOM

SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

Zahájení: září 2009
Ukončení: březen 2012
Dotační program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni


Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Hlavními aktivitami jsou tvorba a realizace vzdělávacího modulového programu zaměřeného na komunikaci o vědě a výsledcích výzkumu a vývoje (science communication). Projekt vzájemně kombinuje a propojuje dvě nosné komponenty - posílení kompetencí vědeckých pracovníků a studentů v oblasti komunikace o vědě a systematickou práci se zájemci o vědecko-výzkumnou práci - žáky SŠ.

TSC hraje zásadní roli u aktivity Tvorba metodiky a vzdělávacího modulu komunikace vědy. Dále ve spolupráci s ostatními partnery zajišťuje aktivitu Realizace systematické práce se zájemci o vědecko-výzkumnou práci – studenty SŠ. Významně se podílí na zajištění každoroční konference k problematice Science Communication.

Kontaktní osoba:
RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.


Adresa: Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Telefon: +420 737 247 582
Fax: +420 379 855 303
E-mail: anna.matouskova(et)techmania.cz

SCICOM

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License