PLACES

Zahájení: únor 2011
Ukončení: květen 2014
Dotační program: 7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Prioritní osa/Specifický program: Capacities / Science in Society
Oblast podpory: Výzva: SiS-2009-3.0.3.1 – Platform of networks grouping science museums, organizers of science events and the cities
Hlavní řešitel projektu:   ECSITE

Stručný popis projektu:

Projekt zahrnuje zejména formování partnerství mezi jednotlivými aktéry popularizace vědy a příslušnou regionální samosprávou. Každá taková dvojice vypracuje tzv. regionální akční plán a bude vyvíjet nové aktivity na posílení popularizace vědy. V projektu vznikne 69 těchto dvojic.

Jedním z hlavních cílů je definovat model Evropského města vědecké kultury a vydat sérii doporučení pro města, regiony, vlády a také pro Evropskou komisi pro další aktivity v této oblasti. Projekt bude završen závěrečnou konferencí zúčastěných stran a dalších hostů. Celkem na ní bude zastoupeno nejméně 200 měst.

Instituce a místní samosprávy zapojené do projektu budou moci rozvinout svou současnou práci na místních politikách science communication (sdělování informací o vědeckých poznatcích, popularizace vědy). Účastníci projektu budou moci využít kontaktů s příbuznými programy, aktivitami, politikami a aktéry na evropské úrovni. Dopad projektu bude posílen jednak skupinovými mechanismy komunity PLACES (otevřená webová platforma, workshopy), jednak rozsáhlou propagační kampaní.

Zvolené téma pro Local Action Plan: Synergie mezi investicemi města a kraje v oblasti formálního a neformálního vzdělávání.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Chábová
Tajemnice společnosti, manažerka pro klíčové partnery
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa:Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Telefon:+420 737 247 595
Fax:+420 379 855 303
E-mail: katerina.chabova(et)techmania.cz


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License