VSTDV

Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Zahájení: 2012
Ukončení: 2014
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Specifický program: 2 - Terciární vzdělání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 - Partnerství a sítě
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni


Stručný popis projektu:

Záměrem projektu je vytvořit výzkumnou síť mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání v návaznosti na Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při FF ZČU spolu s využitím zahraničních poznatků. Pracoviště jsou podobně odborně zaměřena a projekt umožní posílení jejich spolupráce i lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Tento přenos bude uskutečňován též prostřednictvím Techmania Science Center. Nutnost realizace projektu spočívá především v posílení vazeb a v zintenzivnění spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými subjekty, spolu s výraznou orientací na zahraničí. Vytvoření výzkumné sítě umožní zvýšit tvůrčí, odborný a pedagogický potenciál zúčastněných pracovišť pro zkvalitnění metod a výstupů výzkumu i praktické relevance výuky. Výsledky projektu zároveň umožní lepší využití a přenášení dosahovaných výsledků do praxe. Projekt je určen pro studenty vysokých škol a akademické a ostatní pracovníky vysokých škol, jejichž prostřednictvím budou aktivity realizovány.

Zapojení TSC: realizace konferencí a workshopů s využitím metodiky science communication. Odborná témata budou moci být prezentována efektivnějším a přístupnějším způsobem, cílová skupina bude zapojena do diskuzí o problematice komunikace o vědě a výsledcích výzkumu a vývoje a přispěje dále ke zlepšování v této oblasti. Tím dojde k rozvoji kompetencí lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a ke zlepšení jejich postavení v mezinárodním měřítku.

Konference SCICOM 2014

Detailní informace o připravované konferenci naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Královcová
Vedoucí oddělení projektů
Techmania Science Center o. p. s.


Adresa: Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Telefon: +420 734 283 928
E-mail: hana.kralovcova(et)techmania.cz


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:



Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License