SPP VaV

Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU


Zahájení: 1. července 2012
Ukončení: 30. června 2014
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Specifický program: 2 - Terciární vzdělání, výzkum a vývoji
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (výzva 35_1.kolo)
Hlavní řešitel projektu:   Západočeská univerzita v Plzni

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je systematický rozvoj aktivit Západočeské univerzity v Plzni na poli popularizace vědy a jejích výsledků a to jak formou akcí pro žáky ZŠ a SŠ,odbornou i širší veřejnost, tak formou přednášek, které budou představovat nejnovější poznatky výzkumu a vývoje z úst předních odborníků. Projekt usiluje o systematické uchopení a zastřešení dosavadních aktivit žadatele:navazuje na akce typu Dny vědy a techniky, pořádané od r. 2006, letní příměstský tábor JuniorFEL, projekt OPVK SCICOM, jehož obsahem bylo vzdělávání v oblasti komunikace vědy, nebo interdisciplinární mezioborové semináře (již od r. 1999). Zároveň však usiluje o konstituování nových aktivit, které by pozitivně ovlivňovaly rozvoj vědních disciplín i realizaci VaV projektů, včetně VaVpI.

Projekt bude realizován za pomoci partnerů: vědeckého \"muzea\" Techmania Science Center a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která je významným činitelem právě ve vztahu k systému primárního a sekundárního školství kraje.

Kontaktní osoba:

Petra Kokošková
Manažerka projektu
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa:Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
Telefon:+420 737 247 571
Fax:+420 379 855 303
E-mail: petra.kokoskova(et)techmania.cz

SPP VaV Techmania

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License