EXLIZ

Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti

Zahájení: 1. dubna 2012
Ukončení: 31. března 2015
Dotační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Specifický program: 2 - Terciární vzdělání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Hlavní řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni


Stručný popis projektu:

Projekt rozvijí lidské zdroje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací s ohledem na potřeby výzkumných týmů působících v plzeňském regionu. V rámci projektů OP VaVpI je v  Plzni instalována špičková infrastruktura pro výzkum v oblasti nových materiálů, informačních technologií, elektrotechnicky a strojírenství. Kombinace evropské excelence (zejména v oblasti informačních technologií) a podpory konkurenceschopnosti regionu vychází z intersektorální mobility a doplňování výzkumných týmů odborníky ze zahraničí či z jiných lokalit v ČR. Projekt je určen nové generaci výzkumných pracovníků s dokončeným doktorským studiem. Dopad na studenty magisterských a doktorských studijních programů i na akademické a výzkumné pracovníky je dán rozvojem výzkumu na konkrétních pracovištích. Plánované aktivity bude realizovat Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s partnery.

Techmania zajistí kaučing mentorů a „postdok“ (celkem 40 osob), půjde o poskytnutí základních metodických materiálů, konzultační schůzky a o podíl na realizaci významných akcí (seminářů, konferencí) z hlediska účelnosti a účinnosti komunikace výsledků vědy. Pro cílovou skupinu bude realizována řada přednášek, vzdělávacích modulů, exkurzí, diskusních (kulatých) stolů apod. Předpokládá se podpora nejméně 500 studentů a 50 akademických a vědeckých pracovníků.

Kurzy

Techmania Science Center nabízí a realizuje v rámci projektu EXLIZ řadu vzdělávacích kurzů: ty tematicky zahrnují umění prezentace vědecké práce, řeší otázku, jak napsat vědecký text, zaměřují se na verbální komunikaci ve vědecké praxi, na efektivitu výuky nebo na grafickou stránku prezentace. Bližší informace o nabízených kurzech získáte zde: Nabídku kurzů projektu EXLIZ.

Informace a termínový kalendář o pořádaných seminářích v rámci projektu naleznete na www.scicom.cz.

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Královcová
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.


Adresa: U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 734 283 928
Fax: +420 379 855 303
E-mail: hana.kralovcova(et)techmania.cz


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License