ENGINEER

Zahájení: říjen 2011
Ukončení: září 2013
Dotační program: 7. rámcový program  Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Oblast podpory: výzva FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1
Hlavní řešitel projektu:  Bloomfield Science Museum Jerusalem

Stručný popis projektu:

Mezinárodní projekt ENGINEER má v Evropě podpořit přijetí inovativních metod výuky přírodních věd a poskytnout vzdělání učitelům v oblasti projektově („badatelsky“) orientovaného vyučování. Je založen na osvědčeném programu “Engineering is Elementary” (EiE), rozvíjenému Muzeem přírodních věd v Bostonu (BMOS) od roku 2003-04 a nyní široce využívanému na základních školách v USA.

V projektu ENGINEER bude vyvinuto 10 výukových modulů inspirovaných inženýrskými postupy. Bude využito modelu EiE, ale bude adaptován pro evropské prostředí. Každý modul se zaměří na jednu přírodovědnou disciplínu. Žáci budou v průběhu lekcí postaveni před inženýrský problém a s využitím levného a dostupného materiálu budou navrhovat design, stavět prototypy, testovat je a adaptovat tak, aby výsledný produkt byl řešením výchozího problému. Výukové moduly budou otestovány v pilotním ověření na partnerských školách a finalizovány před použitím v přesahových aktivitách.

Přesahové aktivity budou zaměřené na školy, učitele, muzea a science centra. Učitelé, kteří budou vyškoleni na využití nových modulů, začlení tyto moduly do výuky přírodních věd ve svých třídách. Muzea a science centra nabídnou programy projektu ENGINEER školním skupinám i široké veřejnosti. Přesahové aktivity by měly zasáhnout 1000 učitelů a 27 000 žáků (ve všech zúčastněných zemích celkem).

Projekt zahrnuje program podpory („advocacy“), který by měl o cílích projektu přesvědčit klíčové osoby vytvářející politiku vzdělávání v Evropě. Tím budou nastaveny podmínky pro další šíření programu a výukových modulů i po formálním ukončení projektu.

Konsorcium projektu ENGINEER zahrnuje 10 muzeí/science center a 10 jejich partnerských základních škol, dále univerzity a další organizace, které svými odbornými znalostmi přispějí k plnění úkolů projektu.

Aktivity v projektu:

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ: Metoda inženýrského řešení problémů je blízká metodě projektového vyučování, v podstatě jde o jednu z jeho forem. Více ZDE.

NABÍDKA PRO ŠKOLY: V rámci projektu nabízíme interaktivní worshopvýukové projekty pro realizaci školou, vše pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ. Více ZDE.

Kontaktní osoba:

Projekt ENGINEER v Techmanii

Miroslav Parvonič
Projektový manažer
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa:Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
Telefon:+420 737 247 594
E-mail: miroslav.parvonic(et)techmania.cz


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License