KiiCS

Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science


Zahájení: 1. 2. 2012
Ukončení: 31. 1. 2015
Dotační program: 7. rámcový program  Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Prioritní osa/specifický program: Capacities/ Science in Society

Stručný popis projektu:

Tříletý projekt, který se bude zabývat interakcemi mezi kreativním sektorem a vědou. Cílem je přinést důkazy o tom, že interakce mezi uměním a vědou podporuje inovace, vytvořit podmínky pro setkávání a prolínání těchto sektorů, a to mj. skrze následující prostředky a opatření:

• identifikovat nové formy udržitelné lokální i celoevropské spolupráce
• zapojit mladé lidi do všech úrovní projektu – management, vývoj aktivit, mentoring, šíření výsledků
• poskytnout trénink a vzdělávací příležitosti specifické věkové skupině 14-17 let v kontextu mise science center a muzeí v Evropě
• povzbudit podnikání podporou inovativních nápadů a projektů a zapojením podniků do projektu
• vytvořit originální akce k šíření výsledků projektu

„Kreativní sektor“ v tomto projektu zahrnuje širokou škálu oborů: výtvarné a divadelní umění, film, DVD a video, TV a rozhlas, video hry, nová média, hudbu, knihy, tisk, architekturu a design, grafiku, oděvní návrhářství, reklamu.

18 zúčastněných science center, sdružených ve skupinách po třech, připraví na podporu zájmu mladých lidí o vědu 6 aktivit/projektů, inspirovaných propojením vědy a uměleckého sektoru, pro věkovou skupinu 14-17 let. Projekt bude v Evropě široce prezentován (web, soutěže o ceny, informační setkání, prezentace projektu na 30 evropských akcích, vysílání krátkých filmů o výsledcích projektu na mezinárodní TV stanici apod.) a bude napojen na jiné projekty 7. RP, např. projekt PLACES.

Bližší informace o projektu získáte z oficiálních tiskových zpráv:  Tisková zpráva projektu KiiCS - Press Release: Official Launch of the KiiCS’ incubation activities for YOUNG ADULTS.,  Tisková zpráva projektu KiiCS - průvodce,videa - Press Release: Discover the KiiCS Videos & Incubation Guide!

Aktivity v projektu

Exkurze do firmy KALAS SPORTSWEAR, s.r.o.. 26 plzeňských studentů a studentek navštívílo táborskou firmu vyrábějící sportovní oděvy.

Workshop na téma inteligentních oděvů. Na čtyři desítky studentů se zapojili do workshopu o využití technologií v oděvech.

Soutěž \\\\\\\"Věda v novém kabátě\\\\\\\". Soutěž pro talentované mladé lidi, kteří mají nápady, jak využít moderní technologie v oblečení.

KiiCS Newsletter

Newsletter 1
Newsletter 2
Newsletter 3

Projekt KiiCS

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Královcová
Vedoucí oddělení projektů
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa:Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Telefon:+420 734 283 928
E-mail: hana.kralovcova(et)techmania.cz


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License