TISKOVÉ ZPRÁVY

Tiskový mluvčí Techmania Science Center Tomáš Moravec

Ohledně informací k minulým, současným či budoucím aktivitám science centra Techmania prosím kontaktujte:

Mgr. Tomáš Moravec
Tiskový mluvčí
Techmania Science Center o. p. s.
Adresa: Tylova 1/57, 316 00  Plzeň
Telefon:  +420 737 247 586
Fax: +420 379 855 303
E-mail: tomas.moravec(et)techmania.cz


Listopad 2013


 TZ_Zájem návštěvníků o 3D Planetárium stoupá - První 3D Planetárium v České republice, kter otevřelo v areálu plzeňského science centra Techmania, má za sebou první pracovní týden provozu. Zhruba 4500 rezervací na 2D i 3D projekce, atraktivita nové expozice Vesmír a ve střední Evropě unikátního projekčního globu Science On a Sphere jsou dobrým důvodem, proč Techmania doporučuje jednotlivcům i skupinám rezervovat si termín své návštěvy předem.

 TZ_Základní data o 3D Planetáriu - Planetárium v Techmanii využívá technologii Sky-Skan, která umožňuje promítat trojrozměrné filmy na kulovou plochu. Touto schopností je planetárium unikátní v České republice. Stejnou technologii využívá v současné Evropě jen varšavské Centrum Nauki Kopernik a barcelonské science center CosmoCaixa.


Říjen 2013


 Evropští úředníci chrání seniory. Filmem, radou i příklady. - Na plzeňském Krajském úřadě proběhne dne 21. října bezplatný seminář, který má seniorům ukázat, jak se bránit nekalému podomnímu prodeji a jak reagovat na předváděcí akce. Zkušenosti s riziky a nebezpečími, které na seniory číhají, představí zástupci České obchodní inspekce či měsíčníku dTest. Akci v úzké spolupráci pořádají informační kanceláře Europe Direct Plzeň a Eurocentrum.

 TZ_První 3D Planetárium v ČR prošlo kolaudací - První 3D Planetárium v České republice, které již 4. listopadu otevře v areálu plzeňského Techmania Science Center, úspěšně prošlo kolaudačním řízením. Architektonická a obsahová syntéza kulturní památky a supermoderního planetária tak byla dokončena. Pro zástupce médií se 3D Planetárium zcela výjimečně otevře již ve středu 16. října od 10:00 hod.

 TZ_Techmania pořádá diskusní hru o (ne)správném stravování - Techmania Science Center pořádá ve dnech 7. a 8. října diskusní hru na téma (ne)správného stravování a zdravého životního stylu. Na 80 žáků a studentů ve věku 14 – 21 let se na půdě plzeňského Gymnázia Luďka Pika zapojí do interaktivní hry, v níž zformulují své zkušenosti a názory např. na příčiny obezity, poruchy přijmu potravy, správné označování potravin nebo na to, jak stravovací návyky rodičů působí na děti. Závěry diskusní hry poslouží jako zpětná vazba současné praxe v EU a stanou se podkladem pro rozhodování politiků Evropské unie.

Září 2013


 TZ_Noc vědců oslovila v ČR téměř 30 000 návštěvníků - Aktuální ročník Noci vědců, neformálního setkání veřejnosti se zábavně podanou vědou, se těšil rekordnímu zájmu návštěvníků. 42 vědeckých pracovišť, center popularizace vědy, hvězdáren a dalších lokalit v České republice, které se 27. září otevřely veřejnosti, navštívilo téměř 30 000 zájemců o vědu a techniku. Bavili se např. vědecko-technickými show, workshopy či populárně pojatými přednáškami.

 TZ_Techmania finišuje Noc vědců - Techmania Science Center spolu s partnery dokončuje přípravy na aktuální ročník Noci vědců, který se uskuteční v pátek 27. září 2013 od 17:00 do 22:00 hod. v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického na Skvrňanech, Vejprnická 56. Pro veřejnost všech věkových skupin je pod heslem „Energií k poznání!“ připraven populárně-vzdělávací program, v němž nebudou chybět např. ohnivé show, električtí brouci nebo možnost vyzkoušet si ovládání originálních robotů.

 TZ_Plzeň získala světovou odbornici na mechovce - Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu Excelence lidských zdrojů (EXLIZ) dlouhodobě hostí prvotřídní španělskou odbornici. Andrea Jiménez-Sánchez se jako jeden z mála paleontologů na světě profesionálně věnuje vyhynulému druhu mechovců z doby Ordoviku. Plzeň se tak stala místem, kde se provádí detailní a světově jedinečný výzkum marockých zkamenělin druhu Bryozoa.

 TZ_Plzeňští žáci navrhují inteligentní oděvy - Techmania Science Center je kvůli rekonstrukci dočasně uzavřena, popularizaci vědy a techniky se však realizuje nadále. Atraktivně podaná věda se aktuálně objeví ve dnech 21. – 23. 9. na největší evropské soutěži pro mladé vědce, EUCYS, kde Techmania představí i žáky Integrované střední školy živnostenské z Plzně.

 TZ_Techmania má buňku na Evropu - Informační centrum Europe Direct Plzeň, které sídlí v Techmanii, se kvůli přestavbě science centra stěhuje do náhradních prostor. Zájemci o bezplatné informace týkající se života a práce v Evropské unii najdou až do 3. listopadu odbornou radu v montované stavební buňce vedle uzavřené Techmanie.

 TZ_Plzeňská Techmania byla uzavřena - Plzeňská instituce neformálního vzdělávání, science center Techmania, přerušila 1. září v 17:00 hod. svůj návštěvnický provoz. Hravě podanou vědu nabídne tým „Techmaniaků“ školám i široké veřejnosti opět od 4. listopadu, a to v nových prostorách prvního 3D planetária v České republice.

Srpen 2013 TZ_Tisková konference_Česká republika připravuje energickou Noc - Noc vědců, jeden z největších celoevropských projektů přibližující vědu a vědecké otázky široké veřejnosti, se letos uskuteční 27. září. Do akce, která v jeden večer roku poskytne po celé ČR populárně vzdělávací program desítkám tisíc svých návštěvníků, se zapojila řada předních organizací: univerzity, science centra, hvězdárny i výzkumné ústavy.

 TZ_Plzeňské instituce připravují výstavu o Irech - Plzeňská informační kancelář sítě Europe Direct se po boku svých partnerů zapojila do projektu, který představí výstavu mapující irskou emigraci v kontinentální Evropě. Působivá expozice stopující dějiny Irů mezi námi bude v galerii Evropského domu v Plzni k vidění od 3. do 25. září 2013.

 TZ_Věda v novém kabátě. Techmania hledá techniku v módě. - Techmania Science Center vyhlašuje soutěž pro talentované mladé lidi, kteří mají nápady, jak využít moderní technologie v oblečení. Cílem soutěže propojující módu a vědu je navrhnout takový kus oblečení, který bude vycházet z nových či netypických materiálů, začleňovat technické komponenty nebo interaktivní prvky. Soutěž probíhá v rámci mezinárodního projektu KiiCS, a to až do 8. listopadu 2013.

 TZ_Plzeňská škola ukládá svou historii do 3D planetária - 21. základní škola v Plzni, která v současnosti prochází rozšířením a renovací svých prostor, se rozhodla k originálnímu kroku. Do budovy prvního 3D planetária v ČR, které se 4. listopadu otevře při science centru Techmania, umístí datovou schránku reflektující historii školy i současné plzeňské reálie. Schránka, k jejímuž naplnění vybízí škola veřejnost i zástupce médií, bude opět otevřena až v roce 2060.

 TZ_Techmania se loučí výběrovou show - Plzeňské science center Techmania, které bude od září do března příštího roku uzavřeno, se se svými návštěvníky dočasně loučí speciální výběrovou show. Ta je nabízena po celý srpen od 14:30 hod. a představuje výběr těch nejefektivnějších vědecko-technických pokusů, které „Techmaniaci“ představili za téměř pětiletou historii.


Červenec 2013


 TZ_V Techmanii instalují speciální projekční globus - V připravovaném plzeňském planetáriu probíhá v těchto dnech instalace projekčního globu zvaného Science on a Sphere. Jedná se o interaktivní trojrozměrný model, na nějž bude možné ve vysoké kvalitě promítat filmy např. s astronomickou nebo meteorologickou tématikou.

 TZ_V Techmanii začaly tábory "na tělo" - V plzeňském science centru Techmania začaly příměstské tábory pro děti ve věku 7 – 13 let. Pětidenní populárně vzdělávací program má letos biologické téma: je zaměřen na hravé seznámení se s možnostmi, schopnostmi a s fungováním lidského těla a první pomoci.

 TZ_„Složte zvíře!“ vybízí Techmania - Plzeňské centrum neformálního vzdělávání Techmania připravilo na víkend 13. – 14. července program zaměřený výrobu origami a dekorací z FIMO hmoty. Akce nazvaná „Složte zvíře!“ chce návštěvníky Techmanie naučit tradiční techniky japonské kreativní práce s papírem a umožnit jim složit nebo si vymodelovat své oblíbené zvířátko.

 TZ_Techmania zve na fyzikální pokusy se sto kily škrobu - Techmania Science Center připravila na prodloužený víkend speciální program, který hravou formou představí přírodní zákony objevené Isaacem Newtonem. Třídenní série workshopů se zaměří zejména na kreativní experimenty s tzv. nenewtonskou kapalinou.

 TZ_Od Chorvatska ke Slunci. Techmania hledá fotografy. - Science center Techmania a plzeňská informační kancelář sítě Europe Direct si na letní měsíce připravily dvě fotografické soutěže pro širokou veřejnost. Zatímco Techmania hledá dobyvatele „planet“, Europe Direct Plzeň odměňuje za fotografie s evropskou tématikou pořízené na tradiční české dovolené v Chorvatsku.

 TZ_Techmania se loučí se školami. Rekordně. - Plzeňské centrum neformálního vzdělávání Techmania bude kvůli totální přestavbě svého areálu od září do března následujícího roku uzavřeno. Školní skupiny tak budou moci ke své výuce využívat možnosti science centra až ve druhém pololetí akademického roku 2013/2014. Červen, poslední měsíc školních výletů, přinesl návštěvnický rekord: do Techmania zavítalo 9 352 návštěvníků.

Červen 2013


 TZ_Víkendová Techmania nabídne Říznou jízdu - Techmania Science Center nabídne ve dnech 28. – 30. června speciální program věnovaný využití elektrické energie. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na elektrických jednostopých vozidlech a pracovat s ruční nebo počítačem řízenou řezačkou polystyrenu.

 TZ_Techmania otevírá dveře virtuální reality - V prostorách plzeňského science centra Techmania se ve dnech 25. – 27. června představí nový interaktivní exponát. Technicky vyspělý přístroj simulující virtuální realitu technologie ICIDO, jíž při vývoji svých produktů využívají přední světové společnosti, si bude každý moci vyzkoušet na vlastní kůži.

 TZ_Techmania zve na fyzikální experimenty - Ve dnech 24. – 26. června pořádá plzeňské science center Techmania pro talentované děti zdarma odpolední experimentování s fyzikou. Na programu jsou interakce s fyzikálními exponáty, hry s logikou nebo tvorba problémových úloh. Smyslem neformálně vzdělávacích aktivit je rozvíjet talent žáků základních a středních škol a jejich zájem o přírodovědné obory.

 TZ_Techmania bude mít Škodu v začátku - Plzeňské science center Techmania chystá speciální program na 12. června, tedy na výročí dne, kdy Emil Škoda podepsal kupní smlouvu na budoucí Škodovy závody. Celodenní program nazvaný „Škoda v začátku“ hravým způsobem představí dějiny značky ŠKODA a ukáže „lidské“ příběhy konkrétních technických památek.

 TZ_Techmanií projede Formule 1 - Osmého června se Techmanií prožene závod Formule 1. Uskuteční se zde totiž národní finále soutěže Formule 1 na školách, prestižního projektu, jehož cílem je podporovat středoškolské žáky v konstrukčních znalostech, marketingu a především soutěživosti a vlastní iniciativě.

Květen 2013


 TZ_Techmania se stala Střediskem podpory nadání - Plzeňské centrum neformálního vzdělávání Techmania zvítězilo ve výběrovém řízení Národního institutu dětí a mládeže a stalo se Střediskem podpory nadání (SPONA) pro oblast fyziky a astronomie. V Techmanii tak startuje originální projekt určený k podpoře talentovaných dětí a mládeže: v následujících měsících nabídne celou řadu aktivit pro žáky základních a středních škol, kteří touží rozšiřovat své znalosti.

 TZ_Planetárium se vybarvuje - Výstavba supermoderního 3D planetária, která již šestnáctým měsícem probíhá v areálu plzeňského science centra Techmania, vstupuje do další fáze: necelý půlrok před otevřením již probíhají venkovní úpravy, exteriéry i interiéry získávají svou barevnou podobu a stavba začíná vypadat tak, jak ji v listopadu spatří první návštěvníci.

 TZ_„Jadernou“ expozici představí Techmania již v červnu - Od prvního června se v Techmanii představí originální technická expozice nazvaná „Příběh jaderné energie“. Ta chce spolu s populárně-vzdělávacími přednáškami kontaktním způsobem bourat mýty a předsudky v oblastech výzkumu, vývoje, výroby, bezpečnosti a využití jaderné energie v praxi.

 TZ_Já, Ty a robot v Techmanii - Ve dnech 23. a 24. května se v Techmanii uskuteční další z řady originálních workshopů, které podporují společnou hru a vzdělávání rodičů s dětmi. Aktuálním tématem je robotika: účastníci si vyzkouší sestavit a naprogramovat svého vlastního robota.

 TZ_Techmania připravuje tábory „na tělo“ - Plzeňské science center Techmania připravilo na letní měsíce příměstské tábory pro děti ve věku 7 – 13 let. Jako vždy, i letos bude jejich téma populárně vzdělávací: pětidenní hravé tábory se budou věnovat biologii, konkrétně možnostem, schopnostem a fungování lidského těla.

 TZ_Techmania zve na víkend do vesmíru - Plzeňská Techmania věnuje následující víkend hravému poznávání vesmíru. Návštěvníci si zde ve dnech 11. a 12. května budou moci např. vyrobit vlastní sluneční hodiny, poznají rozdíl mezi astronomií a astrologií a odpálí vodní raketu.

 TZ_Den Evropy v Techmanii přinese bubny i světovou grafiku - Informační centrum Europe Direct Plzeň spolu s partnery pořádá ku příležitosti Dne Evropy bohatý program: 8. května nabídne dětem a široké veřejnosti možnost soutěžit, bubnovat nebo testovat své vědomosti, od 9. května pak novou výstavu velkoformátových grafik. Všem aktivitám poskytne zázemí plzeňské science center Techmania.

Duben 2013 TZ_Techmania zve na Den bez bariér - Plzeňská instituce neformálního vzdělávání Techmania Science Center bude dne 24. května 2013 zdarma otevřena všem osobám se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů. Stane se tak v rámci Dne bez bariér, jenž science center pořádá každý rok.

 TZ_Techmania sbírá plastové lahve k rozkvětu - Plzeňská Techmania aktuálně připravuje výtvarně-ekologický program nazvaný „Plasty rozkvétají“. V souvislosti s dvoudenní akcí plánovanou na poslední květnový týden žádá science center veřejnost již nyní o symbolické „dárky“ – o co nejvíce prázdných PET lahví, které se stanou výrobním materiálem pro řadu workshopů.

 TZ_Techmania nabídne barevný sliz a mumifikovaná jablka - Plzeňské science center Techmania připravilo na nadcházející víkend program věnovaný atraktivním chemickým pokusům. Ve dnech 20. a 21. dubna si zde návštěvníci budou moci např. vyrobit vlastní lepidlo, přeměnit mléko v plast nebo zkoumat chemické vlastnosti rozinek.

 TZ_V České republice byla založena asociace science center - Tým zástupců předních science center a planetárií založil 10. dubna 2013 Českou asociaci science center. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení profesionální organizace, která bude cíleně vytvářet pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti.

 TZ_Techmania nabízí Odhalenou elektřinu - Plzeňská Techmania zve ve dnech 6. a 7. dubna k návštěvě speciálního víkendového programu nazvaného „Odhalená elektřina“. Jedná se o řadu workshopů a technických her, které zábavnou formou seznamují veřejnost se základními vlastnostmi a jevy elektrické energie.

 TZ_Techmania hledá talentované studenty - Techmania Science Center aktuálně otevírá již druhé kolo stipendijního kurzu pro žáky středních škol a bakalářského studia, kteří mají zájem a potenciál trénovat se v oblasti komunikace vědy. Kurz „Edutainer Junior“ cíleně zlepšuje prezentační dovednosti svých účastníků, nabízí jim potřebnou praxi a také finanční ohodnocení.

Březen 2013


 TZ_Techmania nabízí Vejce v akci - Plzeňská Techmania připravuje na dny 30. března – 1. dubna speciální program na Velikonoce. Ty chce science center letos pojmout kreativně a zatraktivnit návštěvu svých prostor o řadu výtvarných workshopů s velikonoční tématikou. Na návštěvníky tak čeká nová show „Vejce v akci“ nebo např. velikonoční bludiště.

  Nová expozice v Techmanii ukazuje sílu magnetů - V plzeňském science centru Techmania proběhne dne 5. 3. 2013 od 10:00 hod. slavnostní vernisáž nové expozice, která hravým způsobem nahlédne práci a vědecké výsledky odborníků ze Západočeské univerzity v Plzni. Až do konce června zde Regionální informační centrum elektrotechniky (RICE) představí zejména originální magnetické jevy či atraktivní přístroje, které tyto jevy využívají.


Únor 2013


 TZ_Magnetická děla a hudba bez dotyku - V plzeňském science centru Techmania proběhne dne 5. 3. 2013 od 10:00 hod. slavnostní vernisáž nové expozice, která hravým způsobem nahlédne práci a vědecké výsledky odborníků ze Západočeské univerzity v Plzni. Až do zde Regionální informační centrum elektrotechniky (RICE) představí zejména originální magnetické jevy či atraktivní přístroje, které tyto jevy využívají.

 TZ_Dál a rychleji: Techmania zve na konstruování autíček - Techmania nabízí rodinám s dětmi možnost zúčastnit se originálního workshopu zaměřeného na mechaniku, techniku a hravé poznávání hlavních fyzikálních zákonů. Workshop „Dál a rychleji!“ se uskuteční 23. února v přímo prostředí plzeňského science centra a ponese se v duchu kreativních experimentů s gravitací, setrvačností a hlavně s konstruováním pojízdných modelů aut.

 TZ_I láska je věda. Techmania chystá program na Valentýna - Techmania Science Center si letos, stejně jako každý rok, symbolicky připomene svátek sv. Valentýna. Návštěvníci, kteří 14. února do plzeňského science centra zavítají, si zde mohou vytvořit originální dárek: netypický portrét sebe a svého milovaného protějšku.

 TZ_Školy z Plzeňského kraje převzaly prestižní ocenění - V plzeňském science centru Techmania byly dnes předány ceny deseti školám Plzeňského kraje, které dokázaly v uplynulém školním roce nejlépe propojit svou formální výuku s nástroji neformálního vzdělávání.

 TZ_Jarní tábory v Techmanii budou o cestě za poznáním - Ve dnech 25. 2. – 1. 3. pořádá Techmania opět příměstské tábory pro děti ve věku 7 – 13 let. O ty se každý den mezi 8:00 a 16:00 postarají „eudaineři“, tedy „zábavní vzdělanci“ či „vzdělaní baviči“. Děti se s nimi vypraví na cestu do fantazijního „Středozemí“, v jejímž příběhu objeví a pochopí řadu přírodních jevů a fenoménů.


Leden 2013


 TZ_Techmania pořádá Řízné workshopy - Atraktivní nabídku na přelom ledna a února si pro své návštěvníky připravilo plzeňské science center Techmania. V termínu od 30. ledna do 5. února si v jejích prostorách bude každý moci vyzkoušet práci s manuální i počítačem ovládanou CNC řezačkou a podle předloh vyřezat detailní obrazce z polystyrenu.

 TZ_Techmania chystá workshopy o vědecké gramotnosti - Techmania Science Center zve na populárně vzdělávací workshopy podporující vědeckou gramotnost dětí a dospělých. Dvou v zahraničí již úspěšně testovaných aktivit s tématikou kritického myšlení či akustiky se české rodiny budou moci poprvé zúčastnit ve dnech 2., 6. a 9. února.

 TZ_Techmania zve na surfování vesmírem - Expozice plzeňského science centra Techmania obohatil nový exponát: interaktivní „Solar Surfer“ simuluje pohyb návštěvníka ve vesmíru a umožňuje se originálním způsobem seznámit s hlavními objekty Sluneční soustavy.

 TZ_Evropské centrum nabízí komiksy zdarma - Informační centrum Europe Direct Plzeň vydalo publikaci komiksových příběhů nazvanou „Euroman!!“. Ta prostřednictvím kreslených příhod představuje životy a objevy slavných evropských vědců, jako byl Nikola Tesla či Joseph Plateau. Publikace je do rozdání zásob zdarma dostupná v Techmania Science Center.

 TZ_Nevšední odpoledne ve všední dny: Techmania mění ceny - Techmania Science Center s okamžitou platností upravuje vstupné do svých expozic. Každý den od pondělí do čtvrtka po 14:00 hod. je vstupné poloviční. Úprava platí pro všechny druhy vstupného a je platná do 30. června 2013.

 TZ_Ne násilí na ženách. Evropské centrum ukazuje výstavu OSN - Informační centrum Europe Direct Plzeň instalovalo v prostorách Techmanie výstavu, která originálním způsobem upozorňuje na problém násilí na ženách. Patnáct velkoformátových grafik a fotografií představuje nejlepší oceněné práce vzešlé z veřejné soutěže Organizace spojených národů v Evropě. Výstava je v Techmanii umístěna jen do konce ledna.

Prosinec 2012


 TZ_Techmania pozve na statisíce hvězd i do nitra nanovláken - V plzeňské Techmanii bylo instalováno speciální technické studio, které zaměstnancům science centra umožní produkovat vlastní populárně-vzdělávací 3D filmy. Hardware a software za zhruba 1,5 mil. Kč slouží jako zmenšený simulátor unikátního virtuária, které Techmania představí na podzim příštího roku.

 TZ_V Techmanii se ptají, jak se roste s Evropou - Jak rychle roste Evropa? Jakým směrem se vydá její ekonomický a politický vývoj? O čem se v Bruselu vedou bouřlivé debaty a jak to ovlivní nás? To jsou jen některé z otázek, na které odpoví aktuální debata o strategii růstu EU 2020 „Jak se roste s Evropou?“, kterou na středu 12. prosince chystá informační středisko Europe Direct Plzeň. Uskuteční se v plzeňské Techmanii.

 TZ_Techmania odtajňuje část budoucích interiérů - Plzeňské centrum neformálního vzdělávání Techmania, které v současnosti prochází zásadním rozšířením svých prostor a nabídky interaktivních expozic, odtajnilo pohled do části svých budoucích interiérů: velkorysý vstupní prostor a originální restauraci ovládnou organické tvary a teplé odstíny navržené Ateliérem Velehradský.

Listopad 2012


 TZ_Mikuláš přijde do Techmanie již v sobotu - Plzeňské centrum neformálního vzdělávání Techmania si jako každý rok připomene svátek sv. Mikuláše. Zábavnou akci (nejen) pro děti tentokrát Techmania pořádá o něco dříve než obvykle, o to však kreativněji: již prvního prosince nabídne svým návštěvníkům možnost strávit originální „mikulášské“ odpoledne.

 TZ_Techmanii ocenila Akademie věd - Techmania Science Center získala v prestižní soutěžní přehlídce popularizace vědy SCIAP 2012, kterou již tradičně vyhlašuje Středisko společných činností Akademie věd ČR, významné ocenění. Hravá kolekce zábavných hlavolamů a vědeckých hraček nazvaná „Přijď na to!“ získala druhé místo v kategorii expozic.

 TZ_Věda v kontejneru - V souvislosti s pokračující dostavbou science centra a výstavbou 3D planetária, která pohlcuje ty části Techmanie, které nejsou přístupné pro veřejnost, opustili zaměstnanci science centra i kancelářské prostory a do jara roku 2014 budou úřadovat z montovaných dělnických buněk.

 TZ_Techmania postavila most k vědě - V areálu science centra Techmania byla završena další část stavebních prací: 490 kubíků betonu dnes dotvořilo základní konstrukci rozměrného mostu, který spojí hlavní budovu science centra a zbrusu nového 3D planetária.

 TZ_Techmania zve do historie regionální techniky - Techmania Science Center nabídne svým návštěvníkům nový populárně vzdělávací program, který rozšiřuje její nabídku zábavného vzdělávání. Program „Do historie s Emilem Škodou“ je inspirován slavnou industriální minulostí Plzně a na příkladě celé řady statických i interaktivních exponátů nebo technických památek hravou formou představuje historii Škodových závodů.

 TZ_Techmania představuje lasery i solární broučky - Techmania Science Center představí dne 5. 11. 2012 od 10:00 hod. novou expozici, která je věnovaná popularizaci vědy a vědeckých výsledků výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni. První z nich, Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM), se v Techmanii až do února představí hravými lasery či solárními hračkami.

Říjen 2012


 TZ_Techmania na 4. narozeniny počítá s lidmi i s čísly - Plzeňské science center Techmania si 4. listopadu připomene 4. výročí od svého otevření pro veřejnost. Právě číslo „4“ se stane motivem letošních oslav a námětem pro hry s matematikou: science center v tento den otevře své expozice za 44 Kč a nabídne „čtveráckou“ show „Spočítejte nám to!“

 TZ_Svátek republiky přinesl Techmanii návštěvnický rekord i vítě - Techmania se již tradičně zapojila do plzeňských oslav vzniku republiky a po celý 28. říjen umožňovala návštěvníkům vstup do svých expozic za symbolických 28 Kč. Akce se setkala s obrovským zájmem veřejnosti a s rekordem 2906 návštěvníků se stala jednou z nejvytíženějších jednodenních akcí v téměř čtyřleté historii science centra. V rámci státního svátku také Techmania a plzeňská zoo vyhlásili letošního vítěze projektu Mobily pro gorily.

 TZ_Mobily a gorilí kvíz_Zoo a Techmania odměňují veřejnost - Zoologická a botanická zahrada města Plzně a science center Techmania si v rámci oslav svátku republiky připomenou environmentální projekt „Mobily pro gorily“. 28. října v 15:10 se tak jeden z návštěvníků zoo, který správně zodpoví originální „gorilí kvíz“, stane symbolickým vítězem letošního ročníku. Za dvacet měsíců trvání projektu bylo v Plzni na ochranu přírody věnováno již řádově 1600 mobilů.

 TZ_Techmania ukáže energetiku nové generace i robotická autíčka - Pouhý týden budou v prostorách Techmanie k vidění dva exkluzivní modely spjaté s jadernou energetikou: model jaderné elektrárny VVER-1200 a model reaktoru nové generace SVBR-100. Ve dnech 19. a 20. října navíc odborníci z Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. představí, jak mohou dálkově ovládaná vozidla pomáhat v odhalování zdrojů záření a chránit tak lidské životy.

 TZ_V Techmanii navrhli „Lidské tělo“ - V plzeňském science centru Techmania byl právě dokončen návrh nové expozice s pracovním názvem „Lidské tělo“. Ta bude nezávisle na věku návštěvníka srovnávat fyzické možnosti a schopnosti lidského těla a ostatních živočišných druhů.

 TZ_Moderní planetárium v Techmanii má i historické dýmníky - Stavba supermoderního 3D planetária, která vzniká v areálu Techmanie, má za sebou další milník: probíhá zastřešení a instalovány byly historické dýmníky. Rovněž práce ve vlastní budově Techmanie jsou v plném proudu: čile zde vznikají například nové laboratoře pro výuku žáků a studentů.

 TZ_Techmania připravuje „špionážní“ tábory - Ve dnech 25. a 26. října se v Techmanii uskuteční oblíbené příměstské tábory: na děti ve věku 8 – 12 let opět čeká originální program, tentokrát věnovaný špionáži a základním kriminalistickým technikám, jako je balistika nebo daktyloskopie.

 TZ_Do Techmanie se vrátily planety - Dne 1. října byl z ulic města Plzně demontován interaktivní model Sluneční soustavy, hlavní součást projektu Pouť k planetám, který již šestým rokem realizuje science center Techmania.

Září 2012


 TZ_Plzeňská Noc vědců přilákala 1200 návštěvníků - Noc vědců, největší jednorázová akce na podporu vědy a techniky v EU, která se pravidelně každý čtvrtý zářijový pátek koná na stovkách lokalit po celé Evropské unii, zaujala v Plzni na 1200 návštěvníků.

 TZ_Věda nestárne. ČR se připravuje na Noc vědců - Noc vědců, největší jednorázová akce na podporu vědy a techniky v EU, která se pravidelně každý čtvrtý zářijový pátek koná na stovkách lokalit po celé Evropské unii, se letos uskuteční 28. září.

 TZ_Techmania otevírá kurz o komunikaci vědy - Techmania Science Center otevírá bezplatný vzdělávací kurz pro žáky středních škol a bakalářského studia, kteří chtějí zlepšit své prezentační dovednosti a rozšířit své znalosti v oblasti komunikace vědy (science communication).

 TZ_Techmania představuje novinky pro školní rok - Plzeňská Techmania Science Center, která již téměř čtyři roky funguje nejen jako atraktivní turistický cíl, ale jež je zejména výraznou institucí neformálního vzdělávání,si pro nový školní rok připravila několik novinek: zcela nové programy pro školní skupiny a pilotní systém paušálního vstupného pro školy.

 TZ_Techmania patří ve čtvrtek Dnu bez aut - Evropská unie si ve druhé polovině září již tradičně připomíná Den bez aut a Plzeň samozřejmě ani letos nezůstane stranou: před science centrem Techmania bude 20. září od 9:00 do 17:00 hod. pro všechny zájemce o ekologii, bezpečnost v dopravě, alternativní či jen originální způsoby přepravy připraven zábavný den plný her a soutěží.

 TZ_Plzeňskou Noc vědců čekají letos změny - V plzeňském science center Techmania aktuálně vrcholí přípravy na Noc vědců, tradiční aktivitu, která v jeden večer nabízí netradiční pohled na vědu a vědce po celé EU.

Srpen 2012


 TZ_Techmania nabízí od září nové programy - Se začátkem nového školního roku zavádí plzeňská instituce neformálního vzdělávání Techmania nové programy pro žáky základních a středních škol. Ty jsou zaměřené zejména na vysvětlení základních jevů z oblasti optiky a elektřiny, nezapomínají ale ani na zábavně podanou mechaniku. Techmania nabízí programy permanentně.

 TZ_V Techmanii začínají vesmírné tábory - V Techmanii začínají populárně vzdělávací příměstské tábory pro děti ve věku 6 – 12 let. Tento rok se nesou ve znamení vesmíru: desítkami originálních experimentů, her a soutěží chce Techmania děti nejen nadchnout pro základní fyzikální jevy a vlastnosti, ale také jim hravou formou přiblížit vesmír v nejrůznějších podobách.

 TZ_Techmaniaci hledají originální sluneční soustavu - Srpnová Techmania si připravila kreativní soutěž pro každého, komu hvězdy, planety a vesmír nejsou cizí. Až do konce prázdnin zde probíhá soutěž o nejoriginálnější model sluneční soustavy, jehož autor obdrží roční volný vstup do science centra.

 TZ_Tvarohové vazníky se vrací do Techmanie - Stavbaři firmy Berger Bohemia dnes velmi brzy ráno instalovali do stavby budoucího planetária, které vzniká v areálu plzeňské Techmanie, dva dřevěné Hetzerovy vazníky, vyrobené podle patentu z počátku dvacátého století.


Červenec 2012


 TZ_Japonské děti postižené cunami navštíví Techmanii - Prvního srpna navštíví Techmanii děti z japonské provincie Aomori, která byla loni devastujícím způsobem postižena zemětřesením a následným cunami. Děti si v plzeňském science centru vyzkouší celou řadu interaktivních pokusů se statickou elektřinou či tekutým dusíkem.

 TZ_V Techmanii dokončili návrh Vesmíru - Tým odborníků z řad fyziků, metodiků, didaktiků a průmyslových designérů dokončil tento týden návrh expozice „Vesmír,“ která se představí v supermoderním planetáriu, jež vzniká v areálu plzeňské Techmanie.

 TZ_Mrazivé léto v Techmanii_Nová show - Plzeňské science center Techmania předvede v sobotu 14. 7. premiérově originální show nazvanou „Mrazivé léto.“

 TZ_Techmania začíná s letní matematickou show - Techmania Science Center se odhodlala k originálnímu kroku: za pomoci profesionálního edutainera z amerického science centra Exploratoria nabízí svým červencovým návštěvníkům neotřelou show v anglickém jazyce, která představuje základní zákony logiky, statistiky a pravděpodobnosti.

 TZ_Plzeňská studentka rozhýbala mezinárodní projekt - V plzeňské Techmanii se dne 4. 7. 2012 uskuteční pracovní setkání zástupců prestižních evropských science center. Jedná se o klíčovou aktivitu mezinárodního projektu, na jehož počátku byla bakalářská práce plzeňské studentky ekonomie.

 TZ_Techmania představuje expozici pro děti. Přijď na to! - Techmania od července představuje novou interaktivní expozici, která je určena zejména dětem a jejich rodičům.

Červen 2012


 TZ_Techmania hledá tajné agenty - Techmania hledá své tajné agenty, špiony či kriminalisty. Plzeňské science center vyhlašuje na měsíce červenec a srpen velkou fotograficko-špionážní soutěž o digitální fotoaparát.

 TZ_Středoškolská Formule 1 zná českého vítěze - Dnes v odpoledních hodinách byl v plzeňském science centru Techmania vyhlášen celostátní český vítěz středoškolské soutěže Formule 1 ve školách.

 TZ_V Techmanii začínají Jaderné dny 2012 - Plzeňská Techmania představuje ve svých expozicích druhý ročník populárně vzdělávacího projektu „Jaderné dny v Techmanii aneb Mýty a fakta o jádru“.

 TZ_Plzeňská Techmania má světový technický unikát - Do plzeňské Techmanie dorazil světový technický unikát: historický trolejbus ŠKODA 3Tr3 z roku 1947, který se zachoval v jednom jediném kuse.

 TZ_Do Techmanie přijíždí Formule 1 - Česká republika se 9. června dozví vítěze čtvrtého ročníku celostátní soutěže Formule 1 na školách. Stane se tak v plzeňské Techmanii, kde se uskuteční finále devíti nejlepších středoškolských týmů.

Květen 2012


 TZ_Budoucí plzeňské planetárium získává kopuli - Unikátní objekt planetária a virtuária vstupuje do další stavební fáze. V těchto dnech je vztyčována kopule planetária, která zastřeší jednu z ústředních prostor originální stavby.

 TZ_Techmania hostí setkání příjemců miliardového operačního prog - Ve dnech 24. - 25. května 2012 probíhá v Techmanii setkání příjemců synergických projektů OP VaVpI

 TZ_Plzeň zná výherce letošní evropské znalostní soutěže - Ve středisku Europe Direct Plzeň, které je součástí science centra Techmania, byli vylosováni regionální výherci znalostní soutěže EUROTIME, kterou iniciovalo Zastoupení Evropské komise v České republice.

 TZ_Techmania vrací do plzeňských ulic sluneční soustavu - Od 14. května se do plzeňských ulic opět vrací model sluneční soustavy, který sem každé léto umisťuje Techmania Science Center. Projekt Pouť k planetám VI. nabídne kromě modelů Slunce a planet v měřítku 1:1 000 000 000 i doprovodný program a potrvá až do 30. září.

 TZ_Žabička nebo Okřídlený šíp_Historický trolejbus se v Techmani - Rekonstrukce unikátního historického trolejbusu vrcholí.

 TZ_Chyťte si svou hvězdu v Techmanii - Návštěvníci science centra se v průběhu května mohou fotit s „oživenou evropskou hvězdičkou“: nejoriginálnější foto vyhraje celou řadu hodnotných cen.

Duben 2012 TZ_Techmaniaci představí v ZOO polský program - 1. května 2012 představí Techmania nové pokusky pro Plzeň i Varšavu

 TZ_Plzeňská Techmania si připomíná Vojtěcha Lannu - Techmania věnuje týden připomínce jihočeského stavitele a průmyslníka

 TZ_Techmania vystavuje unikátní elektromobily - V science centru Techmania jsou do neděle 29. dubna k vidění unikátní elektromobily, které navrhli a zkonstruovali studenti středních škol.

 TZ_Techmania hledá přezdívku pro slavný trolejbus - Techmania hledá originální přezdívku, nové jméno, které by unikátní trolejbus vhodně charakterizovalo a přiblížilo jej široké veřejnosti.

 TZ_Techmania v barvách. Science center je nyní pestřejší - Techmania Science Center zatraktivňuje vzhled některých svých exponátů.

 TZ_Češi a Němci debatovali v Techmanii o konkurenci a spolupráci - Ve čtvrtek 12. dubna se v Techmanii sešla více než stovka studentů ekonomických oborů z univerzit v Plzni, Ústí nad Labem a Chemnitz.

 TZ_Velikonoční Techmania patří i statické elektřině a vaječné sh - Stejně jako v minulých letech, i letos si Techmania Science Center pro své velikonoční návštěvníky připravila zatraktivnění svého programu.

 TZ_Techmania představuje oceněný model vlaku - Techmania má nový přírůstek: návrh originálního vlaku RandeVuu, který svému tvůrci, průmyslovému designérovi Štěpánu Soutnerovi, přinesl prestižní cenu TALENT DESIGNU 2011

 TZ_Techmania vyhlašuje výsledky soutěže o návrh interiérů - Z jedenácti předložených návrhů byl nejvýše oceněn brněnský Atelier Velehradský, a to druhým místem. První místo se porota rozhodla neudělit.
ArchivZajímá Vás, čím žila Techmania v minulosti? Podívejte se do archivu tiskových zpráv.

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License