vaše EU

Volte nové evropské logo pro biovýrobky!

V první polovině letošního roku se zapojili návrháři ze všech 27 zemí Evropské unie do soutěže vypsané Evropskou komisí o nové evropské logo pro biovýrobky. Toto logo bude v evropských zemích od července 2010 povinně označovat biovýrobky se zaručeným stupněm kvality. Odborná porota vybírala z 3 422 návrhů tři nejlepší finalisty a nyní má evropská veřejnost, tedy i Vy, možnost ovlivnit podobu symbolu, který evropským spotřebitelům usnadní výběr zboží. Které z těchto tří log vyhraje? Které podle Vás vyjadřuje nejlépe bio charakter výrobku a jeho původ z ekologického zemědělství? Svůj názor můžete do 31. 1. 2010 vyjádřit on-line hlasováním na webové stránce HLASOVÁNÍ

Co pro Vás EU udělala v roce 2009?

Evropská komise vydala multimediální ročenku nejvýznamnějších úspěchů Evropské unie v roce 2009. Ročenka uvádí řadu příkladů konkrétních opatření EU, která občanům přinesla hmatatelné výsledky, např. ve zdravotní nebo ekonomické oblasti. Letošní ročenka představuje těchto deset témat: vytváření podmínek pro hospodářskou obnovu – EU a členské státy zmobilizovaly rozsáhlé zdroje, aby postavily hospodářství znovu na nohy a ochránily své občany; telefonické spojení za méně peněz – Evropané mohou snáze telefonovat z mobilních telefonů za nižší ceny díky úsilí EU zajistit menší náklady na spojení; sdílení zdrojů na léčbu a prevenci demence – v rámci iniciativy pro inovativní léčiva EU, na níž byly vyčleněny 2 miliardy eur, probíhá spolupráce průmyslu a akademické obce, jejímž cílem je zajistit rychlý přechod od nových vědeckých poznatků k novým léčivům; boj proti klimatickým změnám – přechodem na používání úsporných žárovek se ročně zabrání vzniku 32 milionů tun emisí CO2; boj proti hladu v nejchudších zemích světa – EU bojuje proti chudobě a hladu po celém světě prostřednictvím tzv. „potravinového nástroje“, na nějž byla v roce 2009 vyčleněna 1 miliarda EUR; starost o životní prostředí – kvůli snaze o co nejčistší životního prostředí zavedla EU nová pravidla na snížení množství škodlivých znečišťujících látek z pohonných hmot nebo pesticidů; obnova Evropy v případě katastrof – země EU pohotově konaly a vzájemně si poskytovaly podporu prostřednictvím pomoci zasílané do oblastí postižených přírodními katastrofami, jako například při zemětřesení v italském Abruzzo v roce 2009; odpovídající služby pro klienty bank – EU vytvořila jednotný trh, z nějž mají prospěch občané i podniky; nyní dohlíží na to, aby banky klientům nabízely spravedlivé podmínky; ochrana zvířat ve vodě i na souši – EU postavila mimo zákon obchodování s produkty z tuleňů a navrhla nový akční plán na záchranu žraloků; nakupování online bez nepříjemných komplikací – EU rázně zakročila proti internetovým stránkám, které zákazníkům upírají práva, jež jim zajišťují právní předpisy EU. Multimediální formát ročenky spolu s krátkým videem naleznete zde:

www.ec.europa.eu/snapshot

Lisabonská smlouva on-line

Lisabonská smlouva je zásadní dokument, který upravuje chod Evropské unie, o bude tak ovlivňovat život každého z nás. Zde najdete

úplný text Lisabonské smlouvy

, jenž je však určen spíše právníkům, a proto Vám nabízíme jeho srozumitelné shrnutí: aktuální přehled Vám nabízí jak Evropská komise v sympatické publikaci:

\"Váš průvodce Lisabonskou smlouvu\"

Úřad vlády přišel kromě toho před časem s vlastní stručnou výkladovou publikací obsahu Lisabonské smlouvy, nazvanou

\"Když se řekne Lisabonská smlouva\"

Máte k budoucímu fungování EU dotazy? Neváhejte se na nás obrátit!

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License