Partneři Europe Direct Plzeň

Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury roku 2015, kdy se evropskou kulturní metropolí stane vedle belgického zástupce také jedno z českých měst. Hlavní ideou projektu je sbližování evropských národů. Tato idea je samozřejmě blízká i informačnímu centru Europe Direct Plzeň, a proto jsme se rozhodli kandidaturu našeho města podpořit. Města, která získala titul evropské kulturní metropole, se stávají vyhledávaným cílem mnoha umělců či turistů a jejich prestiž v zahraničí výrazně stoupá. Kandidatura poskytuje Plzni jedinečnou příležitost ukázat a především rozvíjet v mezinárodním měřítku kulturní bohatství i tradice regionu. Pro bližší informace ohledně projektu, plzeňské kandidatury či plánovaných akcí navštivte niže uvedené webové stránky, nebo se obraťte přímo na naše informační centrum!

www.plzen2015.eu

(Podnikatelské a inovační centrum – Business and Innovation Centre) člen sítě Enterprise Europe Network. BIC Plzeň bylo založeno v roce 1992 městem Plzeň. Posláním BIC Plzeň je podporovat zakládání inovačních firem v plzeňském regionu, napomáhat jejich rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům a zahrnují pomoc při zpracování podnikatelských záměrů a rozvojových projektů, poradentské služby pro přístup k financím z evropských i dalších programů a fondů, podporu zapojování českých firem do mezinárodní spolupráce – od obchodní a výrobní kooperace až po spolupráci při výzkumu a vývoji, asistenci při transferu technologií, poskytování informací a podmínkách podnikání na jednotném evropském trhu a rovněž nabídku prostor pro inovační firmy.

www.bic.cz

EURES je evropský portál pracovní mobility a síť více než 700 poradců v oblasti mobility, kteří jsou připraveni vám pomoci najít nové zaměstnance ve 29 evropských zemích. EURES – Evropská služba zaměstnanosti – otevírá evropský pracovní trh tím, že vám nabízí: inzerování vašich volných pracovních míst v celé Evropě zdarma, on-line přístup k tisícům životopisů uchazečů a odborné poradenství o přijímání pracovníků na specializovaná nebo obtížně obsaditelná pracovní místa. Pokud hledáte práci v Evropě portál EURES vám umožňuje hledat si zaměstnání a zveřejnit váš životopis.

www.portal.mpsv.cz/eures

Eurocentrum Plzeň je ifnormační kancelář, která poskytuje široké spektrum služeb. Kromě odpovědí na dotazy (po telefonu, emailem nebo sobně) lze v Eurocentrech využít odborné kvnihovny, odnést si informační materiály, vyhledávat informace o EU na počítačích pro veřejnost. Pro ty, kdo chtějí získat hlubší znalost o EU, připravují pracovníci Eurocentra veřejné diskuse, veletrhy, konference a semináře, včetně speciálních přednášek pro žáky základních a studenty středních škol.

www.euroskop.cz/eurocentrum.plzen

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - Tandem podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí, poskytuje poradentské služby a podporuje instituce a organizace, které realizují česko-německé výměny mladých lidí. Dobrovolnické centrum Tandemu nabízí program Evropské dobrovolnické služby pro mladé lidi od 18 - 30 let.

www.tandem.adam.cz

www.dobrovolne.ahoj.info

\"Skandinávský Skandinávský dům, o.s. (Scandinavian House) je dobrovolné občanské sdružení, které je provozováno jako nezisková organizace. Své aktivity, mezi které patří především pořádání nejrůznější kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro lidi se zájmem o země evropského Severu, hradí především z grantů a darů od soukromých osob a firem.

www.skandinavskydum.cz

Velvyslanectví Švédského království v ČR Do působnosti velvyslanectví spadají různé oblasti společenského života, patří mezi ně oblast politická, ekonomická, kulturní, informační a tisková. Partnerem Europe Direct Plzeň se velvyslanectví stalo zejména s ohledem na předsednictví Švédského království Rady EU ve druhé polovině roku 2009 Důležitým úkolem velvyslanectví je poskytovat služby švédským občanům, kteří žijí nebo se dočasně nacházejí v České republice. Velvyslanectví rovněž informuje o podmínkách pro udělení víza, pracovního povolení a povolení k pobytu. Současnou velvyslankyní Švédského kráslovství v ČR je paní Catherine von Heidenstam

www.swedenboard.com

\"Severské

www.severskelisty.cz

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

www.rr-jihozapad.cz

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

www.czechinvest.org


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License