Programy pro školy

Techmania Science Center
Techmania pro své návštěvníky pravidelně chystá celou řadu vědecko-technických show a přednášek, které populárním způsobem demonstrují fyzikální nebo chemické jevy. Stejně jako u našich exponátů, i zde se nabízí široká možnost využití např. pro školní skupiny a pro učitele prakticky všech oborů základních a středních škol napříč osnovami!

Školní skupiny se u nás mohou objednat na konkrétní datum i čas a zvolit si délku návštěvy; doporučujeme objednání jednoho programu, a poté volný program.

Vstupné pro školy:
- 95 Kč na 1 žáka za jeden volný program s show dle výběru

Pedagogičtí pracovníci všech typů škol mají vstup do science centra volný.

Všechny veřejné prostory science centra jsou bezbariérové

Pro bližší informace a rezervace kontaktujte na tel čísle: 737 247 581 nebo pište info@techmania.cz. Rezervovat se lze i přes webové stránky - rezervační systém zde.

Programy pro školy bez průvodceTechmania nabízí pedagogům možnost využít níže uvedené programy v rámci rozšíření výuky fyziky, konkrétně optiky, elektřiny a mechaniky. Všechny programy staví na interaktivních exponátech science centra: právě k nim se vztahují jednotlivé úkoly a otázky, které musí žáci vyřešit. „Dotkni se elektřiny“ i „Posviťme si na to“ jsou navíc nabízeny ve dvou verzích: „pro nováčky“ a „pro pokročilé“, přičemž logicky doplňují učivo tak, jak je žáci základních a středních škol znají z hodin fyziky.

Součástí programů jsou i relevantní testy, které prověří, kolik se toho studenti v Techmanii fakticky naučili: tyto testy mohou učitelé studentům zadat dle svého uvážení a využít v rámci formální výuky fyziky. 
Níže nabízené programy si můžete před návštěvou Techmanie stáhnout a vytisknout, nebo je zakoupit v papírové podobě přímo na recepci science centra. Z kapacitních důvodů prosíme školní skupiny o rezervaci termínu pro práci s programy, a to na adrese info@techmania.cz či tel. 737 247 581, kde je také možné získat bližší informace.

 Dotkni se elektřiny! - pro nováčky
 Dotkni se elektřiny! - pro pokročilé
 Posviťme si na to! - pro nováčky
 Posviťme si na to! - pro pokročilé
 Záhada stroje

Dotkni se elektřiny! – pro nováčky


Program „Dotkni se elektřiny! – pro nováčky“ je určen žákům základních škol. Zábavnou formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti elektřiny.

 Dotkni se elektřiny! - pro nováčky

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• Vaši žáci správně podle schématu sestaví elektrický obvod a analyzují schéma reálného obvodu
• Program využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problému
• Dotkni se elektřiny! praktickým způsobem předává poznatky o působení magnetického pole na magnet a na cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
• Žáci po absolvování programu dovedou popsat chování volných dielektrických částic ve vyvolaném elektrostatickém poli
• Program umožňuje pochopit kondenzátor jako prvek v elektrickém obvodu, který dokáže uchovávat elektrickou energii


Dotkni se elektřiny! – pro pokročiléProgram „Dotkni se elektřiny! – pro pokročilé“ je určen žákům středních škol. Atraktivní formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti elektřiny.

 Dotkni se elektřiny! - pro pokročilé

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ, SŠ:

• Vaši žáci sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzují
schéma reálného obvodu
• Program využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problému
• Žáci porozumí základním pojmům z oblasti magnetismu, elektromagnetismu a naučí se k řešení problému využívat zákon elektromagnetické indukce
• Program dovede na základě fyzikálních jevu srozumitelně objasnit funkce jednoduchých elektrických zařízení
• Dotkni se elektřiny! pomůže vašim studentům orientovat se v používaných fyzikálních veličinách a jejich jednotkách
• Žáci aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech


Posviťme si na to – pro nováčkyProgram „Posviťme si na to! – pro nováčky“ je určen žákům základních škol. Zábavnou formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti optiky.

 Posviťme si na to! - pro nováčky

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problému a úloh
• dovede rozhodnout a experimentálně dokázat na základě přechodu světelného paprsku mezi prostředími s různou optickou hustotou, zda se procházející světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice
• využívá základní zákony geometrické optiky k zobrazení průchodu paprsku
optickými prvky – spojka, rozptylka, odraz a lom světla
• umí vysvětlit princip vzniku vybraných atmosférických optických jevu – duhy


Posviťme si na to – pro pokročiléProgram „Posviťme si na to! – pro pokročilé“ je určen žákům středních škol. Atraktivní formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti optiky.

 Posviťme si na to! - pro pokročilé

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ a SŠ:
• porovná šíření různých druhu elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích
• využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastnosti zobrazení předmětu jednoduchými optickými systémy
• vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla v různých prostředích, stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti, zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické spektrum
a interference světla
• optické zobrazování – zobrazení odrazem a na rovinném a kulovém zrcadle, zobrazení lomem a na tenkých čočkách, zorný úhel, oko jako optický systém, lupa


Záhada stroje


Program „Záhada stroje“ je určen žákům základních škol. Formou týmové hry jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí, např. z oblasti mechaniky.

 Záhada stroje

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• Žáci se naučí řešit úlohy o vztahu mezi rychlostí, dráhou a casem u rovnoměrného pohybu těles
• Program naučí žáky vzájemně převádět běžně používané jednotky téže veličiny
• Žáci určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
• Žáci se naučí používat experiment, který prokáže vzájemné přitahování a odpuzování elektrovaných těles a tento jev vysvětlí.
Programy s průvodcemDo historie s Emilem ŠKODOU

Historický trolejbus ŠKODA 3Tr3 v Techmanii

ZŠ, SŠ
Doba trvání: 25 minut
Maximální velikost skupiny: 24 návštěvníků
Historická technika


Zajímá vás technika? Jste fanoušci do historie a chcete se dozvědět i to, co většina z nás netuší? Vydejte se s námi na výlet za poznáním historické techniky, objevte zajímavosti „ze života“ lokomotiv, trolejbusu, parního stroje a dalších strojů značky ŠKODA.

Na přednášky se prosím objednávejte přímo u vedoucích směny: info@techmania.cz, 737 247 581.

VÍCE ZDE


Nad zvukem!

Nad zvukem: akustická show Techmanie

ZŠ, SŠ
Doba trvání: 25 minut
Minimální velikost skupiny: 15 návštěvníků
Maximální velikost skupiny: 80 návštěvníků
Fyzika (akustika)


Jaké je to být nad věcí asi víte. Ale jaké je to být nad zvukem? Pro školy a skupiny o minimálním počtu 15 osob jsme připravili novou vědecko-technickou show, s níž se u nás setkáte od 11. března do 30. června. Zkuste si zahrát na netypické hudební nástroje, objevte, jak zvuk vzniká, zjistěte, že rychlost zvuku překonáte jedním prásknutím biče…

Na přednášky se prosím objednávejte přímo u vedoucích směny: info@techmania.cz, 737 247 581.
Od 11. 3. Bude možné využít k zamluvení termínu rezervační systém.
Více zde


Tekutý dusíkZŠ, SŠ
Fyzika, Chemie, Přírodopis
Člověk a příroda


Tekutý dusík je se svojí teplotou cca -200°C ideálním médiem k provádění řady zajímavých experimentů. Pomocí něj můžeme například rozbít gumu kladívkem nebo změnit ovoce na sklo. Odvážní účastníci show si mohou vyzkoušet kapalný dusík doslova na vlastní kůži: všechny tyto pokusy završí experiment s názvem „Gorily v mlze.“ Přijďte se na ně podívat!

Rezervační systém ZDE

Balónková estráda


ZŠ, SŠ
Fyzika, Chemie
Člověk a příroda


Co unese balonek a kolik balonků unese člověka? Je možné balonek rozezpívat a dá se zvuk vyloudit i z mince? Víte, proč se těžká letadla udrží ve vzduchu? Jak se dá propíchnout balonek skrz naskrz, aniž by praskl? Může být balonek z azbestu?

Na tyto a mnohé další otázky Vám odpoví originální show, díky níž se naučíte, jak se různé plyny chovají v různých teplotách.

Rezervační systém ZDE

Seznamte se s polymery


ZŠ, SŠ
Biologie, Fyzika, Chemie
Člověk a příroda, Člověk a jeho svět


Polymery jsou významné látky, které jsou všude kolem nás, a náš svět by bez nich vypadal úplně jinak. Ukážeme Vám, co to je za látky a kde se s nimi denně setkáváte. Na řadě pokusů si předvedeme jejich zajímavé vlastnosti. Po zhlédnutí našeho vystoupení už pro Vás slovo „polymer“ nebude cizí!

Rezervační systém ZDE

Programy Europe Direct Plzeň - zdarma:STUDUJ A PRACUJ V EU


Věk (třída, škola): 2. stupeň ZŠ a SŠ
Doba trvání: 45 min.
Počet účastníků: 40 (dle domluvy)

Program je určen pro žáky a studenty, kteří se chystají na studijní či pracovní pobyt v zahraničí a neví, jak se o pracovní místo v EU ucházet a kde vlastně začít. Přednáška srozumitelnou formou představí existující možnosti podpory zahraničního studia nebo pracovní stáže, řeč bude o pravidlech jednotlivých programů EU a o podmínkách financování. Rozebrány budou i další možnosti studia a práce v zahraničí, které přímo nezřizuje Evropská unie.

Rezervační systém ZDEEU HROU


Věk (třída, škola): ZŠ, 1. stupeň (doporučené pro 5. třídu)

Doba trvání: 45-60 min.

Program žáky seznámí se základními informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy). V neposlední řadě hravou formou získají základní informace o členských státech.

Rezervační systém ZDE

EU – SEZNAMTE SE


Věk (třída, škola): ZŠ, 2. stupeň

Doba trvání: 60 min

Program je určen žákům druhého stupně ZŠ. Žáci se seznámí s informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání, jaké mezinárodní organizace existovaly v Evropě před EU a co je Schumanova deklarace). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy) a blíže se seznámí s jednotnou evropskou měnou – Eurem. Získají základní informace o důležitých institucích EU (Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada).

Rezervační systém ZDE


EU – CHCETE VĚDĚT VÍC


Věk (třída, škola):

Doba trvání: 60 min

Program je určen studentům středních škol. Seznámí se v něm s podrobnými informacemi o EU a její historii. Získají informace o institucích EU (např. Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada). Studenti prodiskutují aktuální témata např. Lisabonská smlouva, Schengenská spolupráce a další možnosti rozšiřování EU (Turecko) a mnoho dalšího.

Rezervační systém ZDE

V rámci volných programů Vám na požádání rovněž zajistíme dopravu a občerstvení pro celou skupinu.


Prohlédněte si letáček ED Plzeň!:  leták

ED Plzeň nabízí kromě programů již druhým rokem také pravidelné přednášky, tzv. DNY EVROPY

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License