Výběrová řízení/granty/dotace

Online propagační kampaň regionálního centra popularizace vědy a techniky


 výzva_online kampaň
 zadávací dokumentace_online kampaň
 příloha č. 1_specifikace_online kampaň
 Příloha č. 2_Krycí list nabídky_online
 Příloha č. 3_Čestné prohlášení_kvalifikace_online
 příloha č. 4_smlouva o zajištění kom.kampaně_online
 příloha č. 5_ČP_68_3_ZVZ_online
Vyvěšeno: 24.7.2015

Nákup licence k filmům do planetária


 Sdělení zadavatele – oprava chyb_nákup filmů
 Příloha č. 4_Vzorová licenční smlouva_nákup filmů_opravená
Vyvěšeno: 24.7.2015

 Dodatečné informace
 Zadávací dokumentace – upravená
 Příloha č. 5 ČP
Vyvěšeno: 22.7.2015

 výzva_nákup licence-filmy
 zadávací dokumentace_nákup licence-filmyn
 příloha č. 1_nákup licence-filmy
 Příloha č. 2A_Krycí listu nabídky_nákup filmů
 Příloha č. 2B_Krycí listu nabídky_nákup filmů
 Příloha č. 2C_Krycí listu nabídky_nákup filmů
 Příloha č. 2D_Krycí listu nabídky_nákup filmů
 Příloha č. 2E_Krycí listu nabídky_nákup filmů
 Příloha č. 3A_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů
 Příloha č. 3B_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů
 Příloha č. 3C_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů
 Příloha č. 3D_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů
 Příloha č. 3E_Čestné prohlášení kvalifikace_nákup filmů
 Příloha č. 4_Vzorová licenční smlouva_nákup filmů
Vyvěšeno: 20.7.2015


Dodávka expozice C-team


 Písemná zpráva zadavatele - C-team
Vyvěšeno: 13.7.2015

 Smlouva C-Team
Vyvěšeno: 2.7.2015

Dodávka expozice Going underground


 Písemná zpráva zadavatele - GU
Vyvěšeno: 13.7.2015

 Smlouva Going Underground part 1 (rar)
 Smlouva Going Underground part 2 (rar)
Vyvěšeno: 2.7.2015

Dodávka expozice Sail or Sink


 Písemná zpráva zadavatele - sailor or sink
Vyvěšeno: 13.7.2015

 Kupní smlouva
Vyvěšeno: 2.7.2015


Dodávka a instalace kompletního IT vybavení pro výrobu expozice VýživaPodklady Výzva

 Zadávací dokumentace

 Příloha č. 1_specifikace předmětu_výživa_IT.zip

 Příloha č. 2 - Krycí list nabídky technologie

 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení kvalifikace

 Příloha č. 4 - Smlouva o dílo
vyvěšeno: 10. června 2015

 Volák_Královcová PM 150609
vyvěšeno: 12. června 2015

 rozhodnutí výběru_výživa _IT vybavení.pdf
 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_výživa_IT vybavení.pdf
vyvěšeno: 1.července 2015

Dodávka dřevěného a kovového materiálu pro výrobu expozice VýživaPodklady Písemná zpráva zadavatele_výživa dřevo a kov

vyvěšeno: 13. července 2015

 15-173_Ferona_150617

 15-172_Drevo_Trust_150617

vyvěšeno: 25. června 2015

 dodatečné informace č. 1_dřevo a kov

 opravená Příloha č. 1_Specifikace předmětu dodávky, termíny dodá

vyvěšeno: 21. května 2015

 Výzva k podání nabídky_dřevo a kov

 Zadávací dokumentace_dřevo a kov

 Příloha č. 1_Specifikace předmětu dodávky, termíny dodávek

 Příloha č. 2A_Vzor krycího listu_část A-Dřevo

 Příloha č. 2B_Vzor krycího listu_část B-Kovy a spoj. materiál

 Příloha č. 3A_Čestné prohlášení kvalifikace_část A-Dřevo

 Příloha č. 3B_Čestné prohlášení_kvalifikace část B-Kovy a spoj

 Příloha č. 4A_Vzorová kupní smlouva_část A-Dřevo

 Příloha č. 4B_Vzorová kupní smlouva_část B-Kovy a spojovací ma

vyvěšeno: 18. května 2015

 Oznámení o výběru A_výživa_dřevo

 Rozhodnutí o výběru A_výživa_dřevo

 Oznámení o výběru B_výživa_kovy

 Rozhodnutí o výběru B_výživa_kovy

vyvěšeno: 11. června 2015

 Volák Královcová PM 150609

vyvěšeno: 12. června 2015

Logo Techmania Science Center

Dodávka identifikačních páskůPodklady Dodávka identifikačních pásků

Logo Techmania Science Center

Stavební úpravy VI. brány a navazující zdi – dokončeníPodklady Výzva k podání nabídky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1A-specifikace předmět plnění
 Příloha č. 1B-specifikace předmět plnění
 Příloha č. 1C-specifikace předmět plnění
 Příloha č. 2A-krycí list nabídky
 Příloha č. 2B-krycí list nabídky
 Příloha č. 2C-krycí list nabídky
 Příloha č. 3A-smlouva o dílo
 Příloha č. 3B-smlouva o dílo
 Příloha č. 3C-smlouva o dílo
 Příloha č. 4A-čestné prohlášení o kvalifikaci
 Příloha č. 4B-čestné prohlášení o kvalifikaci
 Příloha č. 4C-čestné prohlášení o kvalifikaci

Vyvěšeno: 27. 2. 2015

 Dodatečné informace č. 1

Vyvěšeno: 04.03.2015

 Smlouva Kama stavitelství
 Smlouva Kovo Juhasz
 Smlouva Kappenberger+Braun Elektro technik

Vyvěšeno: 31.03.2015

Logo Techmania Science Center

Dodávka identifikačních páskůPodklady Příloha č. 1_technické požadavky
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 Příloha č. 6_Čestné prohlášení_ekon_kval
 Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval
 výzva k podání nabídek
 zadávací dokumentace

Vyvěšeno: 10. 2. 2015

 Rohodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 Rohodnutí o vyloučení uchazeče EUROKO s.r.o.

Vyvěšeno: 27. 2. 2015Logo Techmania Science Center

Operativní leasing užitkového vozidlaPodklady Zadavaci_dokumentace
 Vyzva_k_podani_nabidky
 Priloha_c_1_Technicka_specifikace_vozidla
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Čestné prohlášení_zákl_kval
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_prof_kval

Vyvěšeno: 19. 12. 2014

 Smlouva Operativní leasing

Vyvěšeno: 11. 6. 2015

Logo Techmania Science Center


Didaktické kufříky - projekt TECHMANIA – NOVÁ DIMENZEPodklady Příloha č. 1_Technická specifikace
 Příloha č. 2_Krycí list
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 Výzva k podání nabídek

Vyvěšeno: 1. 12. 2014


 Oznámení o změně přílohy č. 2_Krycí list
 Příloha č. 2_Krycí list_změna

Vyvěšeno: 10. 12. 2014


Logo Techmania Science Center


Realizace záchytného systému na střeše SO 55Podklady Smlouva 14-223 Berger Bohemia 141113.pdf

Vyvěšeno: 13. 11. 2014

Logo Techmania Science Center

Nákup vysílacího času PRIMA ZOOMPodklady 14-207_FTV_Prima_141103
 14-208_FTV_Prima_141103
 14-209_FTV_Prima_141103

Vyvěšeno: 4. 11. 2014

Logo Techmania Science Center

Nájem robota ASIMOPodklady 14-211_Honda_Motor_Europe_Limited_141103


Vyvěšeno: 4. 11. 2014Logo Techmania Science Center

Dodávka náhradních lamp do 3D PlanetáriaPodklady Příloha č. 1_Technická specifikace
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 Příloha č. 6_Čestné prohlášení_prof_ekon
 Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval
 Zadávací dokumentace

Vyvěšeno: 22. 10. 2014

 Změnu zadávací dokumentace

Vyvěšeno: 6. 11. 2014


Logo Techmania Science Center

Realizace záchytného systému na střeše SO 55Podklady Plná moc_Pohořelý_VV
 příloha č. 2 Krycí list nabídky
 příloha č. 3 Čestné prohlášení
 příloha č. 4 Vzorová smlouva o dílo
 Příloha č.1_technická specifikace
 Výzva
 Zadávací dokumentace


Vyvěšeno: 17. 10. 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka světelných nápisů na budovu 3D PlanetáriaPodklady Výzva
 Zadávací dokumentace
 příloha č.1 ZD
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 Příloha č. 6_Čestné prohlášení_prof_ekon
 Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval


Vyvěšeno: 14. 10. 2014

 Smlouva_14-218_Azuro_141110

Vyvěšeno: 10. 11. 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace částí expozice z umělého kamenePodkladyPříloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_kvalifikace
 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.pa - Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.part1.rar
 Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.pa - Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.part2.rar
 Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.pa - Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.part3.rar
 Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.pa - Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.part4.rar
 Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.pa - Příloha č.1 základní údaje, požadavky a technická specifikace.part5.rar

Vyvěšeno: 8. 10. 2014

 Smlouva_14-196_DCH_Sincolor_141024

Vyvěšeno: 27. 10. 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka materiálu pro výrobu exponátů – II.Podklady Příloha č. 1_Výkaz výměr - materiál
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Čestné prohlášení_kvalifikace
 Výzva
 Zadávací dokumentace

Vyvěšeno: 30. 9. 2014

 14-194_Lukas_Blaha_141016

Vyvěšeno: 17. 10. 2014

Logo Techmania Science Center

Realizace dopravního řešení obousměrného provozu areálu TSCPodklady Plná moc_Pohořelý
 příloha č 2 Krycí list nabídky
 příloha č 3 Čestné prohlášení
 příloha č 4 Vzorová smlouva o dílo
 Výzva
 zadávací dokumentace

Vyvěšeno: 15. 9. 2014

 Smlouva_14-191_Vodohospodarske_stavby_141014

Vyvěšeno: 16. 10. 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka materiálu pro výrobu exponátůPodklady Výzva.pdf
 Zadávací dokumentace.pdf
 Příloha č. 1 - Výkaz výměr.xlsx
 Příloha č. 2 - Vzor krycího listu část A-Dřevo.doc
 Příloha č. 2 - Vzor krycího listu část B-Elektro.doc
 Příloha č. 2 - Vzor krycího listu část C-Kovy.doc
 Příloha č. 2 - Vzor krycího listu část D-Plasty.doc
 Příloha č. 3 - Vzorová kupní smlouva část A-Dřevo.doc
 Příloha č. 3 - Vzorová kupní smlouva část B-Elektro.doc
 Příloha č. 3 - Vzorová kupní smlouva část C-Kovy.doc
 Příloha č. 3 - Vzorová kupní smlouva část D-Plasty.doc
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace část A-Dřevo.doc
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace část B-Elektro.doc
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace_část C-Kovy.doc
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení kvalifikace část D-Plasty.doc

Vyvěšeno: 26. 8. 2014

 Oznámení o zrušení VŘ

Vyvěšeno: 9. 9. 2014

Logo Techmania Science Center

Vybavení do laboratoříPodklady


 Výzva
 Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
 Příloha č. 2 - Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 - Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zákl. kval.
 Příloha č. 5 - Čestné prohlášení prof. kval.
 Příloha č. 6 - Čestné prohlášení prof. ekon.
 Příloha č. 7 - Čestné prohlášení tech. kval.
 Zadávací dokumentace

vyvěšeno: 13. srpna 2014

 Smlouva_O K SERVIS

vyvěšeno: 24. září 2014Logo Techmania Science Center

Dodávka astronomických dalekohledů s příslušenstvímPodklady


 001_Výzva
 002_A_Příloha č. 1_Technická specifikace předmětu zakázky_výkaz
 002_B_Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 002_C_Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 002_D_Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 002_E_Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 002_F_Příloha č. 6_Čestné prohlášení_prof_ekon
 002_G_Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval
 002_Zadávací dokumentace

vyvěšeno: 23. července 2014

 dodatečné_informace - dodatečné_informace
 ozn_zmena - ozn_zmena
 zmena_zadavaci_dokumentace - zmena_zadavaci_dokumentace

vyvěšeno: 04. srpna 2014

 Smlouva_Rhinestone_dalekohledy_9_9_14

vyvěšeno: 17. září 2014

Logo Techmania Science Center

Nabytí licenčního oprávnění – We Are Aliens 3DPodklady


 001_Výzva - 001_Výzva
 001_a_Příloha č 1_Specifikace předmětu plnění - 001_a_Příloha č 1_Specifikace předmětu plnění
 001_b_Příloha č 2_Vzor krycího listu - 001_b_Příloha č 2_Vzor krycího listu

vyvěšeno: 07. července 2014

 Změna zadávací dokumentace - Změna zadávací dokumentace

vyvěšeno: 17. července 2014

 Licenční smlouva

vyvěšeno: 13. srpna 2014
Dodávka a instalace vybavení kluboven do SO 55Podklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 4 Vzorová smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení 68 3
 Příloha č. 7 Základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 9. června 2014

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 10. června 2014

 14-187_OK_Servis_BioPro_141008

vyvěšeno: 10. září 2014

 Písemná zpráva zadavatele
vyvěšeno: 14. září 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a montáž informačního paneluPodklady


 001_Výzva - 001_Výzva
 002_Příloha č. 2_Vzor krycího listu - 002_Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 002_Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva_upravená_final - 002_Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva_upravená_final
 002_Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval - 002_Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl_kval
 002_Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval - 002_Příloha č. 5_Čestné prohlášení_prof_kval
 002_Příloha č. 6_Čestné prohlášení_prof_ekon - 002_Příloha č. 6_Čestné prohlášení_prof_ekon
 002_Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval - 002_Příloha č. 7_Čestné prohlášení_tech_kval
 002_Příloha č.1_Technická specifikace předmětu zakázky - 002_Příloha č.1_Technická specifikace předmětu zakázky
 002_Příloha č.8_Prohlášení_statika - 002_Příloha č.8_Prohlášení_statika
 002_Zadávací dokumentace - 002_Zadávací dokumentace

vyvěšeno: 5. června 2014

 odpovedi_dodatečné_inf_1+2 - odpovedi_dodatečné_inf_1+2

vyvěšeno: 18. června 2014

 Oznámení o výběru - Oznámení o výběru

vyvěšeno: 04. července 2014

 smlouva_14-134_Atelier_POINT_140709 - smlouva_14-134_Atelier_POINT_140709

vyvěšeno: 09. července 2014

Logo Techmania Science Center

Překlady k projektu ENGINEERPodklady


 Výzva k podání nabídky
 Příloha č. 2 Krycí list
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení
 Příloha č. 4 Smlouva

vyvěšeno: 7. dubna 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka expozice Nové trendy v osobní dopravěPodklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace
 C Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 D Příloha č. 4 Vzor krycího listu
 Příloha č. 5 Čestné probhlášení ekonomická a fin. způsobilost
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení 68 3
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Základní kvalifikační předpoklady
 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 25. března 2014

 Oznámení o výběru nej nabídky - Oznámení o výběru nej nabídky

vyvěšeno: 30. června 2014

 14-141_GSI_distribution_140723

vyvěšeno: 23. července 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 25. července 2014Logo Techmania Science Center

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo s BERGER BOHEMIA a.s. ze dne 22. 7. 2010Podklady


 Dodatek č. 9

vyvěšeno: 12. března 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace vybavení dílen TSCPodklady


 Zadávací dokumentace
 Odůvodnění zakázky
 A Příloha č. 1
 B Kvalifikační dokumentace
 C Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 D Příloha č. 4 Vzor krycího listu
 E Příloha č. 5 ČP ekonomická a finanční způsobilost
 F Příloha č. 6 ČP 68 3
 G Příloha č. 7 ČP základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 3. března 2014

 Kupní smlouva

vyvěšeno: 9. června 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 10. června 2014


Logo Techmania Science Center

Dodávka a montáž plachet na dělící příčku SO 55Podklady


 Výzva k podání nabídky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení zákl. kvalifikace
 Příloha č. 5 Čestné probhlášení prof. kvalifikace
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení prof. a ekon, způsobilost
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení tech. kvalifikace

vyvěšeno: 25. února 2014

 Oznámení o výběru nabídky

vyvěšeno: 12. března 2014

 Kupní smlouva Drakon

vyvěšeno: 18. března 2014


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace projekční a počítačové techniky do SO 55Podklady


 Výzva k podání nabídky
 Změna zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Výkaz výměr
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu A
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu B
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva A
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva B
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení základní kvalifikace A
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení základní kvalifikace B
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení profesní kvalifikace A
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení profesní kvalifikace B
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení prof. ekon. kval. A
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení prof. ekon. kval. B
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení tech. kval. A
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení tech. kval. B
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ A
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ B

vyvěšeno: 10. února 2014

 Dodatečné informace a odpovědi I.
 Dodatečné informace a odpovědi II.

vyvěšeno: 24. února 2014

 Oznámení o výběru nabídky A
 Oznámení o výběru nabídky B
 Plná moc

vyvěšeno: 28. února 2014

 Kupní smlouva AV MEDIA
 Kupní smlouva Impromat

vyvěšeno: 18. března 2014

 Písemná zpráva zadavatele A
 Písemná zpráva zadavatele B

vyvěšeno: 20. března 2014


Logo Techmania Science Center

Stavební úpravy VI. brány a navazující zdiPodklady


 Výzva k podání nabídky
 Zadávací dokumetnace
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo
 Příloha č. 4 Základní kvalifikace
 Příloha č. 5 Profesní kvalifikace
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Technická kvalifikace
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ

vyvěšeno: 31. ledna 2014

 Dodatečné informace VI. brána
 Specifikace Techmania

vyvěšeno: 21. února 2014

 Oznámení o výběru nabídky
 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 21. března 2014

 Smlouva_14-058_RENTCENTRM_VI.brána

vyvěšeno: 4. dubna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 8. dubna 2014


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace interiérů do SO 55 – II. Podklady


 002_Odůvodnění zakázky_Interiéry SO 55-II
 003_Zadávací dokumentace_inter55II
 003_B_Příloha č 2_Vzor krycího listu_Interiéry SO 55-II_část_A
 003_B_Příloha č 2_Vzor krycího listu_Interiéry SO 55-II_část_B
 003_B_Příloha č 2_Vzor krycího listu_Interiéry SO 55-II_část_C
 003_C_Příloha č. 3_Kvalifikační dokumentace
 003_D_Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo_Interiéry SO 55-II_čás
 003_D_Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo_Interiéry SO 55-II_čás
 003_D_Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo_Interiéry SO 55-II_čás
 003_E_Příloha č. 5_ČP_ekonomická a finanční způsobilost_Interiér
 003_E_Příloha č. 5_ČP_ekonomická a finanční způsobilost_Interiér
 003_E_Příloha č. 5_ČP_ekonomická a finanční způsobilost_Interiér
 003_F_Příloha č. 6_ČP_68_3_Interiéry SO 55-II_část A
 003_F_Příloha č. 6_ČP_68_3_Interiéry SO 55-II_část B
 003_F_Příloha č. 6_ČP_68_3_Interiéry SO 55-II_část C
 003_G_Příloha č. 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady_Interiér
 003_G_Příloha č. 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady_Interiér
 003_G_Příloha č. 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady_Interiér

vyvěšeno: 08. ledna 2014

 Dodatečné informace
 Příloha T105
 Příloha T106

vyvěšeno: 18. února 2014

 Dodatečné informace II.

vyvěšeno: 25. února 2014

 Dodatečné informace III.
 Plná moc

vyvěšeno: 27. února 2014

 Oznámení o zrušení části B

vyvěšeno: 6. března 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 20. března 2014

 Písemná zpráva zadavatele
 Oznámení o zrušení zadávacího řízení, část A
 Oznámení o vyloučení uchazeče, část A

vyvěšeno: 8. dubna 2014

 Oznameni_o_zruseni_cast_C - Oznameni_o_zruseni_cast_C

vyvěšeno: 17. června 2014

 Písemná zpráva zad._zrušení C_inter55II - Písemná zpráva zad._zrušení C_inter55II

vyvěšeno: 02. července 2014

Logo Techmania Science Center

Konstrukce do SO 55Podklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu A
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu B
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu C
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo A
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo B
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo C
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení Základní kvalifikace A
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení Základní kvalifikace B
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení Základní kvalifikace C
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení Profesní kvalifikace A
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení Profesní kvalifikace B
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení Profesní kvalifikace C
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost A
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost B
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost C
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Technická kvalifikace A
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Technická kvalifikace B
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Technická kvalifikace C
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ A
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ B
 Příloha č. 8 Prohlášení 68 3 ZVZ C

vyvěšeno: 17. prosince 2013

 Změna zadávací dokumentace

vyvěšeno: 20. prosince 2013

 Oznámení o vyloučení uchazeče
 Oznámení o výběru, část A
 Oznámení o výběru, část B

vyvěšeno: 10. ledna 2014

 Oznámení o vyloučení uchazeče

vyvěšeno: 14. ledna 2014

 Smlouva o dílo, část A

vyvěšeno: 27. ledna 2014

 Smlouva, část B
 Písemná zpráva zadavatele, část A
 Oznámení o vyloučení uchazeče, část C
 Oznámení o výběru nabídky, část C

vyvěšeno: 29. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele, část B

vyvěšeno: 4. února 2014

 Smlouva, část C

vyvěšeno: 26. února 2014

 Písemná zpráva zadavatele, část C
 Plná moc

vyvěšeno: 27. února 2014

Logo Techmania Science Center

Vliv interiérů na stavební část SO 55Podklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení, kvalifikace
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení, profesní kvalifikace
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení, ekonomická způsobilost
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení, technická kvalifikace
 Příloha č. 8 Čestné prohlášení 68 3 ZVZ

vyvěšeno: 22. listopadu 2013

 Sdělení zadavatele: oprava chyb
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 19. prosince 2013

 Změna zadávací dokumentace
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo změněná 20. 12. 2013

vyvěšeno: 20. prosince 2013

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 10. ledna 2014

 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 27. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 29. ledna 2014

Logo Techmania Science Center

Komunikační kampaň k otevření nové části science centra Techmania Science CenterPodklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 3 Krycí list nabídky
 Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ
 Příloha č. 4 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení Kvalifikační předpoklady
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Profesní způsobilost
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost
 Příloha č. 8 Čestné prohlášení Technická kvalifikace
 Příloha č. 9 Čestné prohlášení 68-3

 Rodné listy billboardy

vyvěšeno: 22. listopadu 2013

 Sdělení zadavatele: oprava chyb

vyvěšeno: 5. prosince 2013

 Oznámení o vyloučení uchazeče

vyvěšeno: 11. prosince 2013

 Oznámení o vyloučení uchazeče_KRISTIAN_kom.kamTSC

vyvěšeno: 6. ledna 2014

 Oznámení o výběru nej nabídky_kom.kamTSC

vyvěšeno: 6. ledna 2014

 Smlouva o zajištění komunikační kampaně

vyvěšeno: 14. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 22. ledna 2014

Logo Techmania Science Center

Instalace bezpečnostních vrat areálu Techmania Science CenterPodklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Situace oplocení
 Příloha č. 2 Krycí list nabídky
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení Kvalifikační předpoklady
 Příloha č. 4 Smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení 68-3

vyvěšeno: 11. listopadu 2013

 Dodatečné informace
 Plná moc

vyvěšeno: 20. listopadu 2013

 Oznámení o výběru nabídky

vyvěšeno: 28. listopadu 2013

 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 9. prosince 2013

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení akustických panelůPodklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1
 Příloha č. 2 Krycí list nabídky
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení Kvalifikační předpoklady
 Příloha č. 4 Smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení 68-3

vyvěšeno: 11. listopadu 2013

 Dodatečné informace
 Plná moc

vyvěšeno: 20. listopadu 2013

 Oznámení o výběru nabídky

vyvěšeno: 28. listopadu 2013

 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 9. prosince 2013


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace technického vybavení do odpočinkové zónyPodklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4 Čestné prohlášení Kvalifikační předpoklady
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení Profesní způsobilost
 Příloha č. 6 Čestné prohlášení Ekonomická způsobilost
 Příloha č. 7 Čestné prohlášení Technická kvalifikace
 Příloha č. 8 Čestné prohlášení 68-3

vyvěšeno: 11. listopadu 2013

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 9. prosince 2013

 Písemná zpráva zadavatele
 Smlouva

vyvěšeno: 17. ledna 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace interaktivní projekce - promítací mlha do SO 56Podklady


 Výzva
 Zadávací dokumetnace
 Příloha č. 1 Výkaz výměr
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4 ČP Základní kvalifikace
 Příloha č. 5 ČP Profesní kvalifikace
 Příloha č. 6 ČP Ekonomická způsobilost
 Příloha č. 7 ČP Technická kvalifikace
 Příloha č. 8 ČP 68

vyvěšeno: 6. listopadu 2013

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 10. prosince 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 20. prosince 2013

 písemná_zpráva_zadavatele

vyvěšeno: 02. ledna 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace vybavení dílen pro veřejnostPodklady


 Zadávací dokumetnace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4. Vzor krycího listu
 Příloha č. 5 Prohlášení o ekonomická a finanční způsobilosti
 Příloha č. 6 ČP 68
 Příloha č. 7 ČP základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 31. října 2013

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 1. listopad 2013

 Oznámení o výběru O.K. Servis
 Oznámení o výběru Rhinestone

vyvěšeno: 4. února 2014

 Smlouva

vyvěšeno: 12. února 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 18. února 2014


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace vybavení fyzikální laboratořePodklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 1a Podrobná specifikace
 Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4 Vzor krycího listu
 Příloha č. 5 Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
 Příloha č. 6 ČP 68 3
 Příloha č. 7 ČP základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 15. října 2013

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 16. října 2013

 Podklady pro výběrové řízení

vyvěšeno: 30. října 2013

 Dodatečné informace č. 1

vyvěšeno: 4. prosince 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 22. ledna 2014

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 29. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 7. února 2014

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace vybavení biologické laboratořePodklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 1a Podrobná specifikace k předmětu plnění
 Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4. Vzor krycího listu
 Příloha č. 5 Ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 6 ČP 68 3
 Příloha č. 7 ČP základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 10. října 2013

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 14. října 2013

 Podklady pro výběrové řízení

vyvěšeno: 30. října 2013

 Dodatečné informace - odpovědi
 Dodatečné informace - bod 6

vyvěšeno: 6. listopadu 2013

 Dodatečné informace - odpovědi 2
 Dodatečné informace - odpovědi 3

vyvěšeno: 19. listopadu 2013

 Plná moc

vyvěšeno: 20. listopadu 2013

 Dodatečné info 4 - odpovědi

vyvěšeno: 27. listopadu 2013

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 9. prosince 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 16. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 22. ledna 2014


Logo Techmania Science Center

Vliv interiérů na SO 56 - TLZ č. 31 a TLZ č. 33Podklady


 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 8. října 2013

Logo Techmania Science Center

Jednací řízení související s dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2010.Podklady


 Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 8

vyvěšeno: 2. října 2013


Logo Techmania Science Center

Úprava exponátu VES-D29 – Soubor nosičů raketPodklady


 Výzva

vyvěšeno: 11. září 2013

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

vyvěšeno: 14. říjen 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 16. říjen 2013


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace inverzního planetária – dodatečné dodávkyPodklady


 Výzva

vyvěšeno: 30. září 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 13. listopadu 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 15. listopadu 2013

Logo Techmania Science Center

Stavební úpravy dle PD interiéru SO 56 – dodávka a montáž umyvadelPodklady


 Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Podrobná specifikace
 Příloha č. 2 Krycí list nabídky
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení
 Příloha č. 4 Smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Prohlášení

vyvěšeno: 30. září 2013

 Oznámení o výběru nabídky

vyvěšeno: 14. října 2013

 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 30. října 2013


Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace interiérů do SO 55Podklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 4 Vzorová smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 6 ČP 68 3
 Příloha č. 7 Základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 24. září 2013

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 26. září 2013

 Dodatečné informace

vyvěšeno: 25. října 2013

 Sdělení: Oprava chyby názvu

 Dodatečné informace

vyvěšeno: 5. listopadu 2013

 Dodatečné informace 3

vyvěšeno: 11. listopadu 2013

 Sdělení: Oprava chyby

vyvěšeno: 15. listopadu 2013

 Oznámení o výběru, část A

 Oznámení o výběru, část B

 Oznámení o zrušení částí C, D, E, F

vyvěšeno: 25. listopadu 2013

 Smlouva o dílo, část A

 Smlouva o dílo, část B

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 18. prosince 2013

 Oznámení o uzavření smlouvy, část A

 Oznámení o uzavření smlouvy, část B

 Písemná zpráva zadavatele, části A, B

vyvěšeno: 20. prosince 2013

 Dodatek č. 1 k SoD, část A

vyvěšeno: 17. ledna 2014

 Dodatek č. 1 k SoD, část B

vyvěšeno: 22. ledna 2014


Logo Techmania Science Center

Stavební úpravy dle PD Interiérů planetária


Podklady


 Vliv interiérů 56. Výzva k podání nabídky
 Vliv interiérů 56. Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 ZD
 Příloha č. 2. Krycí list
 Příloha č. 3. Čestné prohlášení
 Příloha č. 4. Smlouva o dílo
 Příloha č. 5. Prohlášení

vyvěšeno: 19. září 2013

 Dodatečné informace
vyvěšeno: 26. září 2013

 Oznámení zadavatele o výběru
vyvěšeno: 30. září 2013

Smlouva o dílo

vyvěšeno: 30. října 2013

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace slaboproudé techniky do SO 56Podklady


 Výzva k podání nabídky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Výkaz výměr
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Vzorová kupní smlouva

vyvěšeno: 12. září 2013

 Změna výzvy

vyvěšeno: 16. září 2013

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení
 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 3. října 2013

Logo Techmania Science Center

Dodávka a instalace expozic do Techmania Science CenterSpolečné podklady pro všechny expozice


 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Specifikace
 Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace

Podklady specifické k jednotlivým expozicím


ČÁST A MALÁ VĚDA
ČÁST B EDUTORIUM FYZIKA
ČÁST C MÁ-TO-HÁČEK
ČÁST D EDUTORIUM MATEMATIKA
ČÁST E FILMOHRANÍ

vyvěšeno: 2. září 2013

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 3. září 2013

 Oznámení o zrušení části B

vyvěšeno: 31. října 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 21. listopadu 2013

 Oznámení o výběru část A
 Oznámení o výběru část C
 Oznámení o výběru část D
 Oznámení o výběru část E
 Oznámení o vyloučení uchazeče Strejc část E

vyvěšeno: 27. listopadu 2013

 13-234_smlouva_Strejc_Design_část D_5E

vyvěšeno: 7. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 13. ledna 2014

 Smlouva
 Písemná zpráva zadavatele, část A

vyvěšeno: 14. ledna 2014

 Smlouva, část C
 Smlouva, část E

vyvěšeno: 23. ledna 2014

 Písemná zpráva zadavatele, část C 5E
 Písemná zpráva zadavatele, část E 5E

vyvěšeno: 28. ledna 2014

 062_dodatek č. 1 k SoD_14-117_Strejc_Design_část C - 062_dodatek č. 1 k SoD_14-117_Strejc_Design_část C

vyvěšeno: 07. července 2014

 061_dodatek č.1 k SoD_14-136_AMOS_Design_část A - 061_dodatek č.1 k SoD_14-136_AMOS_Design_část A

vyvěšeno: 15. července 2014

 14-199_Strejc_Design_141030

vyvěšeno: 30. října 2014

Logo Techmania Science Center

TSC - stavební objekty - připojení koleje na vlečkuPodklady


 Dodatek č. 7 k SoD

vyvěšeno: 2. září 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 6. září 2013Techmania Science Center

Realizace komunikační kampaně k otevření prvního 3D Planetária v ČRPodklady


 Výzva
 Specifikace
 Příloha č. 1
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení
 Příloha č. 4 Smlouva

vyvěšeno: 28. srpna 2013

 Oznámení o vyloučení uchazeče
 Oznámení o výběru nabídky

vyvěšeno: 19. září 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 30. září 2013


Techmania Science Center

Dodávka a instalace interiérového vybavení budovy 3D PlanetáriaPodklady


 Výzva k podání nabídky
 Zadávací dokumentace
        Příloha č. 1
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 2 Vzorová smlouva o dílo

vyvěšeno: 14. srpna 2013

 Grafická příloha
 Dodatečné informace

vyvěšeno: 23. srpna 2013

 Oznámení o výběru nabídky
 Oznámení o vyloučení uchazeče

vyvěšeno: 4. září 2013

 Plná moc

vyvěšeno: 9. září 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 1. října 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 3. října 2013


Techmania Science Center

Dodatečná malba Slunce


Podklady


 Výzva k jednání

vyvěšeno: 31. červenec 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 14. říjen 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 16. říjen 2013

Techmania Science Center

Jazykové překlady a korektury


Podklady Výzva k podání nabídky
 Příloha č. 1 Krycí list
 Příloha č. 2 Čestné prohlášení
 Příloha č. 3 Rámcová smlouva

vyvěšeno: 25. červen 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 25. červenec 2013


Techmania Science Center

Dodávka a instalace ICT a AV techniky do SO 56


Podklady Výzva
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Výkaz výměr
 Příloha č. 2 Vzor krycího listu
 Příloha č. 3 Vzorové čestné prohlášení
 Příloha č. 4 Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 5 Ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 6 ČP 68 3

vyvěšeno: 31. květen 2013

 Dodatečné informace
 Dodatečné informace - scan

vyvěšeno: 13. červen 2013

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení
 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 19. červen 2013

Techmania Science Center

Dodávka a instalace expozic Malá věda,Edutorium, MáToHáček - navazující jednací řízení bez uveřejnění


Podklady Výzva k jednání

vyvěšeno: 29. květen 2013

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení

vyvěšeno: 17. červenec 2013


Techmania Science Center

Jednací řízení související s dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2010


Podklady Dodatek č. 6

vyvěšeno: 13. květen 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 15. květen 2013

Techmania Science Center

Titulární partner expozice věnované průmyslu v Plzni


Podklady
 Výzva k podání nabídky
 Příloha č. 1 Vzorová partnerská smlouva
 Příloha č. 2 Podrobnosti vzhledu expozice
 Příloha č. 3 Krycí list

vyvěšeno: 6. květen 2013

 Změna výzvy

vyvěšeno: 14. květen 2013

 Rozhodnutí o výběru nabídky

vyvěšeno: 28. červen 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 17. červenec 2013

Techmania Science Center

Poskytování právních služeb


Podklady Výzva k podání nabídky

vyvěšeno: 6. květen 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 3. červen 2013

 Dodatek k mandátní smlouvě

vyvěšeno: 28. srpen 2014


Techmania Science Center

V. brána – úpravy venkovních ploch


Podklady Výzva V. brána TSC
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Krycí list nabídky
 Příloha č. 2 Čestné prohlášení
 Příloha č. 3 Smlouva o dílo

 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 15. červenec 2013

Techmania Science Center

TSC – Dodávka a instalace vnitřního vybavení SO 56


Podklady Odůvodnění zakázky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti
 Příloha č. 6_ČP_68
 Příloha č. 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 18. březen 2013

Dodatečné informace
 Změna zadávací dokumentace

vyvěšeno: 8. duben 2013

 Změna zadávací dokumentace 2

vyvěšeno: 15. duben 2013

 Dodatečné informace č. 1. Interiér 56
 Dotaz č. 1. Foto stávajícího nábytku
 Dotaz č. 9. A76

vyvěšeno: 17. duben 2013

 Dodatečné informace
 Dotaz č. 1. Polep fototapetou

vyvěšeno: 23. květen 2013

 Dodatečné informace č. 3_odpovědi

vyvěšeno: 29. květen 2013

 Dodatečné informace 4. Odpovědi interiér

vyvěšeno: 3. červen 2013

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení

vyvěšeno: 9. červenec 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 11. červenec 2013

Techmania Science Center

TSC - Stavební objekty - Rekonstrukce VI. brány PZ Škoda a oprava opěrné zdi


Podklady Zadávací dokumentace
 Výzva k jednání
 Krycí list nabídky
vyvěšeno: 1. březen 2013

 Písemná zpráva zadavatele
vyvěšeno: 30. říjen 2013


Techmania Science Center

Auditorské služby


Podklady Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

vyvěšeno: 27. únor 2013

 Dodatečné informace

vyvěšeno: 19. březen 2013

 Smlouva

vyvěšeno: 21. květen 2013


Techmania Science Center

Dodávka softwaru a hardwaru pro EEET


Podklady Výzva k podání nabídky

vyvěšeno: 13. únor 2013

 Dodatek, změna zadávacích podmínek

vyvěšeno: 19. únor 2013


Techmania Science Center

Dodávka vybavení chemické laboratoře


Podklady Plná moc
 Odůvodnění zakázky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1_Specifikace předmětu zakázky
Příloha 1a - Standardy
 Příloha 1a_Chem_lab_seznam_vybaveni_2
 Příloha č 2_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva
 Příloha č. 4_Vzor krycího listu
 Příloha č. 5_ČP_ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 6_ČP_68_3
 Příloha č 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 12. únor 2013

Dodatečné informace:
 Informace o provedení úpravy v uveřejněném vyhlášení oznámení

vyvěšeno: 21. únor 2013

 Smlouva
 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 20. května 2013

Techmania Science Center

Dodávka expozic Vodní svět, Obnovitelné zdroje energie


Podklady Odůvodnění zakázky
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1_Specifikace předmětu zakázky_VS+OZE
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu_VS+OZE
 Příloha č. 3_Kvalifikační dok._VS+OZE
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo_VS+OZE
 Příloha č. 5_ČP_68_3_VS+OZE
 Příloha č. 6_ČP_ekonomická a finanční způsobilost_VS+OZE
 Příloha č. 7_ČP_základní kvalifikační předpoklady_VS+OZE

vyvěšeno: 7. únor 2013


Dodatečné informace:
 Změna zadávací dokumentace
 Zadávací dokumentace změněná
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo

vyvěšeno: 29. březen 2013

 Písemná zpráva zadavatele
 Smlouva

vyvěšeno: 16. srpen 2013Techmania Science Center

Dodávka a instalace inverzního planetária


Podklady Zadávací dokumentace Dodávka a instalace inverzního planetária
 Příloha č. 1_Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č 2_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 3_Vzorová kupní smlouva, část A
 Příloha č. 4_Vzorová kupní smlouva, část B
 Příloha č. 5_Vzor krycího listu
 Příloha č. 6_ČP ekonomická a finanční způsobilost
 Příloha č. 7_ČP_68_3
 Příloha č. 8_ČP_základní kvalifikační předpoklady

vyvěšeno: 17. leden 2013

Dodatečné informace:

 028_Smlouva_AVMedia_část A_IP
 028_Smlouva_AVMedia_část B_IP

vyvěšeno: 2. květen 2013

Dodatečné informace:

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 7. květen 2013


Techmania Science Center

Dodávka a instalace expozic Malá věda, Edutorium II., MáToHáček


Podklady Zadávací dokumentace
 Příloha č 1_Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č 3_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č 2_Vzor krycího listu
 Příloha č 4_Vzorová smlouva o dílo
 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 17. leden 2013

Dodatečné informace:

 Změna zadávací dokumentace - úpravy zadávacích podmínek

vyvěšeno: 8. březen 2013

 Oznámení o zrušení zadávacího řízení

vyvěšeno: 7. květen 2013

 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 20. květen 2013


Techmania Science Center

Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – dodatečné službyPodklady


 Výzva k jednání

vyvěšeno: 14. prosinec 2012

 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 2. leden 2013

Techmania Science Center

Provedení nového ocelového schodiště S přístavek


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 5

vyvěšeno: 1. říjen 2012

Techmania Science Center

Parkovací objekt - sanace jílového podloží


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 5

vyvěšeno: 1. říjen 2012Techmania Science Center

Změna betonu základové konstrukce SO 55


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 5

vyvěšeno: 1. říjen 2012


Techmania Science Center

Opláštění ASAPu


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 5

vyvěšeno: 1. říjen 2012


Techmania Science Center

SO 56 - suterén + posun kopule - VZT II.


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č. 5

vyvěšeno: 1. říjen 2012


Techmania Science Center

Zásyp a zrušení šachty u opěrné zdi


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č.4

vyvěšeno: 3. září 2012


Techmania Science Center

Zesílení stropní konstrukce 2. NP


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č.4

vyvěšeno: 3. září 2012


Techmania Science Center

Zesílení podlah 1. NP SO 55


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č.4

vyvěšeno: 3. září 2012


Techmania Science Center

Úprava a optmializace kanalizace


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č.4

vyvěšeno: 3. září 2012Techmania Science Center

Realizace úprav PJ 56 a vypuštění výtahu mostu pro pěší


Podklady Písemná zpráva zadavatele
 Dodatek č.4

vyvěšeno: 3. září 2012

 Dodatek č. 5
 Dodatek č. 6

vyvěšeno: 13. květen 2013

 Písemná zpráva zadavatele JŘBŮ PJ56

vyvěšeno: 15. květen 2013


Techmania Science Center

Výtvarná úprava expozic v rámci projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje


Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Podklady Výzva k podání nabídky

vyvěšeno: 18. prosince 2012


Techmania Science Center

Poskytování právních služeb v rámci projektu TECHMANIA SCIENCE CENTER


Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Podklady


 Výzva

vyvěšeno: 18. prosince 2012

 Rozhodnutí zadavatele o zrušení poskyt. právních služeb
vyvěšeno: 24. ledna 2013

Expozice Lidské tělo

Dodávka a instalace expozice Lidské tělo


Podklady


 Zadávací dokumentace
 Příloha č 2_Vzor krycího listu
 Příloha č 3_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č 4_Vzorová smlouva o dílo
 Písemná zpráva zadavatele

vyvěšeno: 1. října 2012

 Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 8. února 2013

Dodatečné informace: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vyvěšeno: 13. prosince 2012

Dodatečné informace: Smlouva o dílo

 Výzva k podání nabídky

vyvěšeno: 25. ledna 2013

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

vyvěšeno: 20. března 2014Dodávka a instalace projekčního systému


Podklady


 Výzva MP
 Zadvávací dokumentace MP
 Základní údaje_požadavky MP
 2. krycí list
 3.Čestné prohlášení Dodávka a instalace projekčního systému
 4. návrh kupní smlouvy

vyvěšeno: 23. července 2012

 Dodatečné informace - VŘ dodávka a instalace projekčního systému

vyvěšeno: 28. srpna 2012

 Oznámení o zrušení ZŘ
 Písemná zpráva zadavatele
 Rozhodnutí zadavatele o zrušení ZŘ

vyvěšeno: 3. září 2012

Expozice Vesmír v Techmanii

Dodávka a instalace interaktivní expozice Vesmír


Podklady Odůvodnění zakázky

vyvěšeno: 28. března 2013

 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1_Specifikace předmětu zakázky
 Příloha č. 2_Vzor krycího listu
 Příloha č. 3_Kvalifikační dokumentace
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo

vyvěšeno: 23. července 2012

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 Písemná zpráva zadavatele
 Smlouva o dílo

vyvěšeno: 3. října 2012

 Dodatečné informace

vyvěšeno: 29. května 2012

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
 Dodatek_1

vyvěšeno: 14. října 2012

 019_Dodatek č. 3_13-163_AMOS_Design_131011

vyvěšeno: 11. října 2013

 Dodatek č. 4

vyvěšeno: 30. října 2014


Veřejná jednokolová architektonicko výtvarná soutěž o návrh na řešení interiérů science centra a planetária


Zveřejnění výsledků


 Protokol o průběhu

vyvěšeno: 25. dubna 2012Veřejná zakázka malého rozsahu na Dodávku záznamového a jiného zařízení pro dokumentaci projektu. VZ Výzva k podání nabídky
 Příloha 1: Specifikace
 Příloha 2: Smlouva
 Příloha 3: Čestné prohlášení
 VZ Výzva k podání nabídky

vyvěšeno: 28. března 2012Zpráva o průběhu výběrového řízení Realizace úprav parkovacího objektu Zpráva o průběhu výběrového řízení

vyvěšeno: 27. března 2012


stavba 3D planetária

Zpráva o průběhu zadávacího řízení Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpráva o průběhu zadávacího řízení

vyvěšeno: 17. února 2012Veřejná jednokolová architektonicko výtvarná soutěž o návrh na řešení interiéru science centra a planetáriaSoutěž byla ukonečna: výsledky budou zveřejněny v pátek, 30. 3. 2012 Techmania_interier_soutezni_podminky
 Techmania_interier_soutezni_podminky
 Priloha_2_SOUVISLOSTI PŘEDMĚTU SOUTĚŽE_lr
 Priloha_5_cestne prohlaseni

Kompletní dokumentace ke stažení ZDE

Doplnění dokumentace ke stažení ZDE

vyvěšeno: 1. února 2012

Dotazy k organizačním otázkám soutěže a odpovědi na tyto dotazy:


 DOTAZY K ORGANIZAČNÍM OTÁZKÁM SOUTĚŽE

 Záznam_zasedani_dotazy_2012_02_17

Pro bližší informace kontaktujte prosím Ing. Libora Kočího: libor.koci@techmania.cz, tel. 737 247 574.

Zpráva o průběhu zadávacího řízení Úpravy PJ 56 Zpráva o průběhu zadávacího řízení Úpravy PJ 56

vyvěšeno: 13. prosince 2011

Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Níže je zveřejněna zadávací dokumentace včetně příloh, kromě přílohy č.1 „Základní údaje, požadavky a podmínky zadavatele vymezující rozsah stavby“ (z důvodu velikosti).
Zájemci mohou o bezplatné zaslání této přílohy (na DVD) požádat zástupce zadavatele: JUDr. Jaroslav Tomášek, advokát, se sídlem sady 5. května 46, 301 00  Plzeň, tel. : 377 320 959, 377 320 858,  fax : 377 320 944, vyřizuje Mgr. Marek Baroch, baroch@akst.cz, tel.: 377 320 959, 377 320 858.

 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 2 Krycí list
 Příloha č. 3 ČP_splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 4 Vzorová mandátní smlouva
 Příloha č. 5 Čestné prohlášení_nepropojenost

vyvěšeno: 1. listopadu 2011

 Dodatecné informace_15.11.2011

vyvěšeno: 15. listopadu 2011

 Dodatecné informace_18.11.2011

 Předpokládaný harmonogram

vyvěšeno: 18. listopadu 2011


„Zpráva o průběhu výběrového řízení“ Zpráva o průběhu výběrového řízení - Zpráva o průběhu výběrového řízení

vyvěšeno: 21. října 2011


„Přesun expozice TOP SECRET“


 Výzva: TOP SECRET
 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1: obsah nabídky
 Příloha č. 2: krycí list
 Příloha č. 3: čestné prohlášení
 příloha č. 4: brožura TOP SECRET
 Příloha č. 5: plánek Ostrava

vyvěšeno: 10. června 2011

„Restaurování kulturní památky – Trolejbus Škoda 3Tr3“


Techmania Science Center vypisuje nadlimitní veřejnou zakázku na restaurování historického trolejbusu.

 3Tr3 Zadávací dokumentace
 Příloha č. 1 Technické podmínky předmětu veřejné zakázky
 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Pdf
 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Word
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení Pdf
 Příloha č. 3 Čestné prohlášení Word
 Příloha č. 4 Vzorová smlouva o dílo

vyvěšeno: 5. října 2010
svěšeno: 24. listopadu 2010

Dodatečné inforamce z 5. 11. 2010:

 Dodatečné informace_5.11.2010
 Příloha č. 3_Čestné prohlášení pro prokázání splnění části základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 3_Čestné prohlášení pro prokázání splnění části základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo
 Příloha č. 4_Vzorová smlouva o dílo

Archiv grantů a dotací


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License