KONTAKTY


Areál Techmania Science Center najdete v ulici U Planetária.
Více zde

RECEPCE/ REZERVACE: 737 247 585; 737 247 581

KONZULTACE PRO ŠKOLY: 734 283 922



Vlasta Volák, Techmania.

Mgr. Vlastimil Volák
Ředitel
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 660 – asistentka ředitele
E-mail: vlasta.volak(et)techmania.cz

Bc. Jitka Mašindová
Asistentka ředitele společnosti
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 660
E-mail: jitka.masindova(et)techmania.cz

Lukáš Balihar
Edutainer Senior
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 659
E-mail: lukas.balihar(et)techmania.cz

Ing. Jaroslav Bedrna
Finanční manažer Junior
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 576
E-mail: Jaroslav.bedrna(et)techmania.cz

Erik Bezeréti, Techmania

Erik Bezeréti
Edutainer Senior, Kurátor expozice 150 let průmyslu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 579
E-mail: erik.bezereti(et)techmania.cz

Mgr. Tereza Blahetová
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 670
E-mail: tereza.blahetova(et)techmania.cz

Jaroslav Bublík, Techmania

Ing. Jaroslav Bublík
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 589
E-mail: jaroslav.bublik(et)techmania.cz

Eva Čadková, Techmania

Eva Čadková
Vedoucí směny
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 923
E-mail: eva.cadkova(et)techmania.cz

Monika Čechurová, Techmania.

Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.
Vývoj filmů do planetária
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 669
E-mail: monika.cechurova(et)techmania.cz

Ing. Markéta Čekanová
Tisková mluvčí
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 724 317 539
E-mail: marketa.cekanova(et)techmania.cz

Mgr. Michaela Černá
Edutainer, Garant biologické laboratoře
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 652
E-mail: michaela.cerna (et)techmania.cz

Kateřina Černá, Techmania.

Kateřina Černá
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

E-mail: katerina.cerna(et)techmania.cz

Katerini Dalasová, Techmania

Ing. Katerini Polák Dalasová
Administrátor projektu VaVpI
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 282 707
E-mail: katerini.dalasova(et)techmania.cz

Matěj Danko
Technik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 282 706
E-mail: matej.danko(et)techmania.cz

Michal Diestler, Techmania

Michal Diestler
Technik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 593
E-mail: michal.diestler(et)techmania.cz

Václava Dridi
Vedoucí oddělení provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 678
E-mail: vaclava.dridi(et)techmania.cz

Ing. Jiří Fencl
Vedoucí technického oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 679
E-mail: jiri.fencl(et)techmania.cz

Ing. Ilona Gonová
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 655
E-mail: ilona.gonova(et)techmania.cz

Jiří Hangan
Vedoucí směny
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 923
E-mail: jiri.hangan(et)techmania.cz

Lenka Hodková
Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: + 420 737 247 581, + 420 737 247 585
E-mail: lenka.hodkova(et)techmania.cz

Lukáš Houška, Techmania

Lukáš Houška
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: + 420 604 224 651

E-mail: lukas.houska(et)techmania.cz

Martin Hrdlička, Techmania

Martin Hrdlička
Edutainer Senior, Garant fyzikální laboratoře
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 650
E-mail: martin.hrdlicka(et)techmania.cz

Tomáš Hrejsemnou
Konstruktér expozic, projektant
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 666
E-mail: tomas.hrejsemnou(et)techmania.cz

Mgr. Vanda Hubínková
Vedoucí finančního oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 725 733 857
E-mail: vanda.hubinkova(et)techmania.cz

Kateřina Chábová, Techmania

Mgr. Kateřina Chábová
Tajemnice společnosti, Manažerka pro klíčové partnery
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 595
E-mail: katerina.chabova(et)techmania.cz

MgA. Jan Jáchim
Grafik
Techmania Science Center o. p. s.

E-mail: jan.jachim(et)techmania.cz

Mgr. Iveta Ptáčníková
Referent Europe Direct
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 584
E-mail: iveta.ptacnikova(et)techmania.cz

MgA. Lucie Kaslová
Grafik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 933
E-mail: Lucie.kaslova(et)techmania.cz

Mgr. Kristýna Kokošková
Ekonomický referent
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 570
E-mail: kristyna.kokoskova(et)techmania.cz

Petra Kokošková, Techmania.

Petra Kokošková
Personalistka
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 571
E-mail: petra.kokoskova(et)techmania.cz

Mgr. Klára Kořenková
Edutainer, Garant dílen
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 656
E-mail: klara.korenkova(et)techmania.cz

Hana Královcová, Techmania.

Ing. Hana Královcová
Vedoucí projektového oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 928
E-mail: hana.kralovcova(et)techmania.cz

Bc. Veronika Kreidlová
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 661
E-mail: veronika.kreidlova(et)techmania.cz

Ota Křelovec, Techmania

Ota Křelovec
Výroba exponátů
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 588
E-mail: ota.krelovec(et)techmania.cz

Jitka Kubicová, Techmania.

Jitka Kubicová
Úklid
Techmania Science Center o. p. s.

Ing. Veronika Kunclová
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 662
E-mail: veronika.kunclova(et)techmania.cz

David Lobotka, Techmania

Mgr. David Lobotka
Vedoucí vývojového oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 592
E-mail: david.lobotka(et)techmania.cz

Veronika Loukotová
Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: + 420 737 247 581, + 420 737 247 585
E-mail: veronika.loukotova(et)techmania.cz

Martin Mahdal, konstrukční designér.

MgA. Martin Mahdal
Konstrukční designer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 927
E-mail: martin.mahdal(et)techmania.cz

Anna Matoušková, Techmania

RNDr. Anna Matoušková, Ph.D.
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 582
E-mail: anna.matouskova(et)techmania.cz

Tomáš Meiser, Techmania.

Mgr. Tomáš Meiser
Garant a vývojář Planetária, Kurátor expozice Edutorium
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 598
E-mail: tomas.meiser(et)techmania.cz

Pavel Milota
Vedoucí gastro provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon:+420 737 240 642
E-mail: pavel.milota(et)techmania.cz

Martina Mrázková, Techmania

Mgr. Martina Mrázková
Manažerka pro školy
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 922
E-mail: martina.mrazkova(et)techmania.cz
E-mail: skoly(et)techmania.cz

Renáta Nespalová
Manažer gastro provozu / Ekonomické oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 603 822 375
E-mail: renata.nespalova(et)techmania.cz

Ivo Opl, Techmania

Ivo Opl
Vývojové oddělení
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 929
E-mail: ivo.opl(et)techmania.cz

Jakub Ottenschläger
Systémový specialista / Restaurace
Techmania Science Center o. p. s.


E-mail: jakub.ottenschlager(et)techmania.cz

Miroslav Parvonič, Techmania

Miroslav Parvonič
Projektový manažer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 594
E-mail: miroslav.parvonic(et)techmania.cz

Lenka Pavlíčková, Techmania

Bc. Lenka Pavlíčková
Projektová manažerka
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 596
E-mail: lenka.pavlickova(et)techmania.cz

Mgr. David Perlík
Výroba exponátů
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 937
E-mail: david.perlik(et)techmania.cz

Martin Pohořelý, Techmania

Martin Pohořelý
Finanční manažer OP VaVpI
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 591
E-mail: martin.pohorely(et)techmania.cz

Michal Rous
Správce IT
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 924
E-mail: Michal.rous(et)techmania.cz

Ing. Nikola Ryšavá
Finanční manažer Junior
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 665
E-mail: nikola.rysava(et)techmania.cz

Milan Severa

Mgr. Milan Severa
Europe Direct Plzeň
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 930
E-mail: milan.severa(et)techmania.cz

Mgr. Martina Smolková
Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: + 420 737 247 581, + 420 737 247 585
E-mail: martina.smolkova(et)techmania.cz

Štěpán Soutner, Techmania

Mgr. art. Štěpán Soutner
Průmyslový designer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 921
E-mail: stepan.soutner(et)techmania.cz

Vladimír Šípek, Techmania.

Ing. Vladimír Šípek
Vedoucí oddělení výroby
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 580
E-mail: vladimír.sipek(et)techmania.cz

Jan Špachman
Výroba exponátů
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 667
E-mail: jan.spachman(et)techmania.cz

Jan Štěpán, grafický designér.

Mgr. art. Jan Štěpán
Koordinátor marketingových aktivit, grafik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 920
E-mail: jan.stepan(et)techmania.cz

Pavel Tauš, Techmania

Mgr. Pavel Tauš
Edutainer, Garant Science On a Sphere
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 932
E-mail: pavel.taus(et)techmania.cz

Kateřina Techlová
Vedoucí návštěvnického provozu
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 776 311 347
E-mail: katerina.techlova(et)techmania.cz

Jakub Toman, Techmania

Bc. Jakub Toman
Vývojář Planetária, Edutainer Senior
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 734 283 931
E-mail: jakub.toman(et)techmania.cz

Ing. Mgr. Jana Tůmová
Recepce / Rezervace
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 737 247 585
E-mail: jana.tumova(et)techmania.cz

Martin Ulrich
Technik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +734 282 705
E-mail: martin.ulrich(et)techmania.cz

Václav Valeš
Technik
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 664
E-mail: vaclav.vales(et)techmania.cz

Tomáš Veselý, Techmania

Bc. Tomáš Veselý
Edutainer
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 654
E-mail: tomas.vesely(et)techmania.cz

Mgr. Jana Weiszensteinová
Edutainer, Garant chemické laboratoře
Techmania Science Center o. p. s.

Telefon: +420 604 224 653
E-mail: jana.weiszensteinova(et)techmania.cz

Fakturační údaje

Techmania Science Center o. p. s.
Sídlo firmy: U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
zapsána u KS v Plzni oddíl O vložka 89
Číslo účtu: 1083005150/5500
IČ: 263 966 45
DIČ: CZ 263 966 45
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: uvd7fks

Tým Techmanie se těší na vaši návštěvu!

HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:



Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License