Donátoři

NAŠI DONÁTOŘI


ŠKODA TRANSPORTATION

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením na domácím i světovém trhu. Vznik ŠKODA TRANSPORTATION je spojený s oborovou i finanční restrukturalizací firmy, která vyústila k získání strategického majitele.

ŠKODA TRANSPORTATION

Czechtourism

Czechtourism

Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.

Czechtourism

Město Plzeň

Město Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj.

Město Plzeň

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice.

Plzeňský kraj

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy, patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. Na evropském trhu s elektřinou se prosadila jako jediná energetická společnost ze zemí bývalého východního bloku. Je také tradičním partnerem české vědy a školství. Má mimo jiné svůj vlastní vzdělávací program Svět energie, při kterém funguje i klub (nejen) pro učitele fyziky.

Skupina ČEZŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. se již padesát let zabývá inženýringem, výrobou komponent a servisem pro jadernou energetiku. V průběhu tohoto období získala rozsáhlé zkušenosti a stala se spolehlivým dodavatelem zařízení pro jaderné elektrárny v celém světě. V současnosti má 760 pracovníků. Dvě třetiny z tohoto počtu představují odborné technické a administrativní profese, třetinu tvoří dělnické profese. V roce 2004 do společnosti vstoupil nový vlastník – ruská strojírenská skupina OMZ, která je zárukou perspektivního rozvoje nosného oboru jaderné energetiky ve firmě.

ŠKODA JS a.s.


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License