O Techmanii

Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální syntézu mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Techmania Science Center vytváří ucelený městský areál věnovaný popularizaci vědeckých a technických témat. Nachází na téměř 30 000 m2 a jeho součástí je kromě prvního 3D Planetária v ČR také hlavní expoziční hala, která bude po rekonstrukci znovu otevřena v jarních měsících roku 2014, parkovací dům a další objekty.

Science center systematicky nabízí stálé i putovní expozice, jejichž doménou je interaktivnost. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou též častými tématy populárně-vzdělávacích show či workshopů. Techmania hodlá zejména školním skupinám poskytovat prvotřídní zázemí svých špičkově vybavených školních laboratoří, dílen či kluboven. Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců.

Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost ŠKODA Transportation, a. s.Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce sloužit jako pevná součást neformálního vzdělávání škol a veřejnosti v České republice. Techmania usiluje o postavení vůdčí organizace na poli české komunikace vědy a o maximální možnou podporu vědy a techniky.

Techmania Science Center, panoramatický pohled. Autor: Hana Královcová, TSC.


ZAKLADATELÉ


Společnost ŠKODA

ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.


ŠKODA Transportation, a. s. vznikla jako jedna ze společností navazujících na firmu Škoda Plzeň a její tradici. Dnes je společnost jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.


ŠKODA Transportation, a. s. v současnosti zaměstnává přes čtyři tisíce lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle České republiky i v Číně, Rusku a Maďarsku.

Díky špičkové práci více než šesti set konstruktérů, projektantů a designérů a stovkám milionů korun ročně investovaným do vlastního výzkumu a vývoje může ŠKODA Transportation, a. s. přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na světových trzích. Jen v průběhu uplynulých čtyř let společnost vyčlenila na výzkum a vývoj čtyři miliardy korun.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a studentům nabízí různé trainee a stipendijní programy. Každoročně se tržby skupiny pohubují kolem 12 mld. korun. Své výrobky úspěšně dodává jak na domácí, tak zahraniční trh a podíl exportu se každoročně zvyšuje.

Západočeská univerzita v PlzniZápadočeská univerzita v Plzni (ZČU) vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb., ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou a v roce 1999 Fakultu humanitních studií. V současné době má ZČU sedm fakult se 61 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Přes 17 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Co do počtu studentů je univerzita sedmou největší veřejnou vysokou školou v České republice s výrazně diverzifikovanou nabídkou studijních programů z oblasti technických, přírodních, humanitních a právních věd, ekonomie, umění a přípravy učitelů.


Za dobu svého působení si Západočeská univerzita v Plzni vydobyla postavení významného centra vysokoškolské vzdělanosti i výzkumných aktivit. K nejdůležitějším změnám v rozvoji ZČU patří značný nárůst počtu výzkumných projektů a studentů v doktorském studiu, rozvoj celoživotního vzdělávání, navazování dalších mezinárodních kontaktů včetně účasti v řadě vzdělávacích a výzkumných projektů EU, zavedení systému certifikátových programů a studijních programů v angličtině, zařazení studijních programů Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní do indexu FEANI, což umožňuje absolventům získat titul EUR ING.

Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nabízí nejen širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a práva), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer moderních technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to i v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé České republiky i ze zahraničí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURAŘeditel


Mgr. Vlastimil Volák

Správní rada


Josef Bernard, generální ředitel ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Miloš Kratochvíl, finanční ředitel ŠKODA INVESTMENT a.s.


Dozorčí rada


Předsedkyně dozorčí rady: Vladislava Pelcmanová, specialista ŠKODA INVESTMENT a.s.
Člen dozorčí rady: Ing. Lukáš Brejník, ŠKODA INVESTMENT a.s.
Člen dozorčí rady: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, ředitel Nové technologie – výzkumné centrum
Člen dozorčí rady: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka Západočeské univerzity v Plzni
Člen dozorčí rady:Irena Rottová, členka Rady města Plzně
Člen dozorčí rady: Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomika

Techmania Science Center. V popředí první 3D Planetárium v ČR.HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License