Objevujte jinak! Soutěž pro školy a žáky
Projekt PLACES v Techmanii Techmania Science Center, Plzeňský kraj a město Plzeň vyhlašují první ročník soutěže „Objevujte jinak!“ Soutěž, navazující na 0. ročník, dává možnost ocenit základní a střední školy, které využívají možnost obohatit školní výuku programovou nabídkou science centra, a povzbuzuje konkrétní žáky k objevování potenciálu neformálního vzdělávání.

Více zde
Projekt PLACES v Techmanii TECHMANIA SCIENCE CENTER, PLZEŇSKÝ KRAJ, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Vyhlašují

1. ročník soutěže „Objevujte jinak!“O SOUTĚŽI

Soutěž je součástí mezinárodního projektu PLACES. Plný název projektu zní „Platform of Local Authorities and Communicator Engaged in Science“.

Na realizaci projektu se podílí významné evropské organizace (jmenovitě: evropská asociace science center a muzeí – ESCITE; evropská regionální síť pro výzkum a inovace – ERRIN; evropská asociace pro vědecké aktivity - EUSCEA), dále instituce popularizující vědu jako evropská science centra, muzea, univerzity aj. a instituce veřejné správy evropských měst zapojených do projektu.

Projekt zahrnuje zejména formování partnerství mezi jednotlivými aktéry popularizace vědy a institucemi veřejné správy.

Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj tvoří spolu s Techmania Science Center v projektu takzvanou „Dvojici“ a jsou jedním ze 70-ti partnerů „Dvojic“ z celé Evropy.

Společné téma, které si „Dvojice“ z Plzeňského kraje stanovila jako nosné, je zapojení neformálního vzdělávání do učebních plánů základních a středních škol v regionu.

Aktivita s tím spojená, soutěž „Objevujte jinak!“, dává možnost ocenit základní a střední školy, které využívají možnost obohatit školní výuku programovou nabídkou science centra Techmania.

Nad projektem převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec a primátor města Plzně pan Mgr. Martin Baxa.

Více informací k projektu PLACES naleznete na www.openplaces.eu.

CÍL SOUTĚŽE

1. ročník soutěže navazuje na pilotní nultý ročník, který proběhl v roce 2012 a byl zakončen slavnostním vyhlášením v únoru tohoto roku v Techmania Science Center. Více zde.

Cílem 1. ročníku soutěže bude opět ocenit 10 základních a středních škol, které v soutěžním období nejvíce zapojily science center Techmania do svých učebních plánů.

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ

Od 1. března do 28. června 2013, uzávěrka pro zasílání příspěvků v kategorii žáků je 1. října 2013.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie ŠKOLY Soutěžní kategorie je určena pro všechny základní a střední školy v Plzeňském kraji.*

Kategorie ŽÁCI Soutěžní kategorie je určena pro žáky základních a středních škol v Plzeňském kraji, kteří se podělí o zkušenosti a zážitky získané při návštěvě science centra Techmania motivovaly v jejich dalším studiu či aktivitách. V soutěžní kategorii mohou být žáci účastni jako jednotlivci nebo žáci – skupina.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Kategorie ŠKOLY Základní a střední školy Plzeňského kraje, jejichž učitelé navštěvují se svými žáky v soutěžním období Techmania Science Center, jsou do soutěže zařazeni automaticky. K účasti v této soutěžní kategorii není požadován žádný registrační formulář.

Nicméně si dovolujeme upozornit, že pro správné zařazení do konečného hodnocení této soutěžní kategorie je před každou návštěvou science centra nutné provedení rezervace v rezervačním systému na webu www.techmania.cz a poskytnutí všech požadovaných informací. Jedině tak může být zajištěna přesná identifikace školy, ze které žáci pochází; a tím i objektivnost vyhodnocení dané soutěžní kategorie.

Kategorie ŽÁCI Žáci nebo skupina žáků /maximální počet žáků ve skupině je 30/ základních a středních škol Plzeňského kraje se mohou do soutěže přihlásit se svým soutěžním příspěvkem těmito způsoby:

Soutěžní příspěvky lze odeslat na email: katerina.chabova(et)techmania.cz nebo na korespondenční adresu: Techmania Science Center, Tylova 1/57, 316 00, Plzeň nebo odevzdat na recepci instituce denně od 9 – 17h.

Podmínkou pro začlenění příspěvku do soutěže je vyplněný registrační formulář, který prosím zašlete nebo jinak doručte spolu s Vaším příspěvkem. Formulář ke stažení zde:  Vyhlášení 1. ročníku soutěže "Objevujte jinak!"

Uzávěrka přihlášek do soutěže v kategorii žáků je 1. října 2013 v 16h.

HODNOTÍCÍ KRITERIA SOUTĚŽE

Pro kategorii ŠKOLY

Hodnotícím kriteriem bude počet žáků z dané školy, kteří v soutěžním období navštívili instituci Techmania, v poměru k celkovému počtu žáků na škole v daném roce.

Pro kategorii ŽÁCI

Hodnotícím kriteriem bude nejoriginálnější zpracování, které vypoví, jak návštěva Techmania Science Center motivovala či nasměrovala žáka/žáky při dalším vzdělávání, plnění školních úkolů či jiných aktivit.

Soutěžní příspěvky mohou mít tyto formy zpracování: videa, textový dokument, výtvarné zpracování anebo jinak.

CENY V SOUTĚŽI

Pro kategorii ŠKOLY

10 vyhodnocených škol získá jeden vstup zdarma do science centra Techmania pro všechny žáky své školy od druhého pololetí školního roku 2013-2014. **

Pro kategorii ŽÁCI

30 žáků získá neomezený počet vstupů zdarma do science centra Techmania od druhého pololetí školního roku 2013-2014. ***

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení obou soutěžních kategorií proběhne v listopadu 2013.

Hodnotitelem obou soutěžních kategorií bude pracovní skupina projektu PLACES složená ze zástupců veřejné správy Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a Techmania Science Center.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

V rámci slavnostního vyhlášení předají představitelé veřejné správy a managementu Techmania Science center 10 - ti vyhodnoceným školám a 30 - ti žákům jejich ocenění.

Propozice soutěže jsou v pdf formátu ke stažení zde:  Vyhlášení 1. ročníku soutěže "Objevujte jinak!"

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

Otázky a odpovědi na nejčastěji kladené dotazy najdete zde: nejčastěji kladené dotazy.

POZNÁMKY

* Školy, které byly vyhodnoceny v rámci O. ročníku soutěže, se mohou do soutěže zapojit ve 2. ročníku.

** Vstup se nevztahuje na program a nabídku 3D Planetária, kluboven a speciálních programů.

*** Vstup se nevztahuje na program a nabídku 3D Planetária, kluboven, laboratoří, dílen a  speciálních programů.


KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY:Kateřina Chábová, Techmania

Mgr. Kateřina Chábová
Techmania Science Center o. p. s.

Adresa:Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
Telefon:+420 737 247 595
Fax:+420 379 855 303
E-mail: katerina.chabova(et)techmania.cz

Partneři projektu PLACES pro Českou republiku.

27.2.2013
HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License